Rozwiązania procesowe

Przetwarzanie olejów roślinnych

Rozwiązania dla spalin z silników okrętowych

Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska

Systemy balastowe

Układy chłodzenia

Formularz zapytania do Alfa Laval w

Proszę wybrać kraj

Młynki

Paste preparation is one of the critical steps in determining both the quantity and quality of the oil obtained from an olive oil extraction line.

Cruschers_640x360.jpg
  • Dokumentacja
  • Usługi serwisowe

Alfa Laval supplies the following equipment for olive paste preparation:

• Hammer crusher (30 hp, 50 hp, 60 hp, 75 hp)

• Disc crusher (30 hp)

• Depitter for paste (25 hp)

The main goal of the crusher is to break the fruit into small pieces to allow for easy release of the oil in the malaxer and eventual recovery in a horizontal decanter.

The way the crushing is done affects the quantity of oil released, the taste of the oil and the oxidative stability of the oil.

Design

Alfa Laval crushing and depitting machines are designed for maximum strength and reliability. Easy maintenance and cleaning have also been taken into account.

Zasada działania

Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o Młynki