Moduł dealkoholizujący

W pełni zautomatyzowany moduł ułatwiający usuwanie alkoholu z piwa w warunkach niskich temperaturach i ciśnienia, przy użyciu pojedynczego przejścia przez pionową kolumnę odpędową.

阿法拉伐全自动啤酒脱醇模块-Fully automatic beer dealcoholization module

Moduł dealkoholizujący Alfa Laval ułatwia browarowi wytwarzanie piwa o małej lub bez zawartości alkoholu, bez konieczności ponoszenia dużych dodatkowych inwestycji.

Jest to osiągane dzięki innowacyjnemu połączeniu technologii Alfa Laval, pracujących seryjnie jako dobrze zintegrowany system. Piwo jest odgazowane, a wszelkie skroplone substancje lotne wracają z powrotem do strumienia piwa. Alkohol w piwie jest następnie usuwany w specjalnej pionowej kolumnie, w której spożywcza para wodna przepływa w górę w warunkach obniżonego ciśnienia. Alkohol usuwany jest w postaci pary, która jest kondensowana i zbierana.

Ten w pełni zautomatyzowany, energooszczędny moduł zapewnia niezawodne usuwanie alkoholu przy pojedynczym przejściu przy użyciu metody usuwania, która jest wyjątkowo skuteczna w warunkach niskich temperatur i obniżonego ciśnienia. To eliminuje potrzebę recyrkulacji i utrzymuje minimalne koszty operacyjne.

Zasada działania

Alkohol obecny w strumieniu piwa jest usuwany w specjalnej kolumnie odpędowej. Umożliwia ona osiągnięcie wysokiej desorpcji poprzez przepuszczanie gazu odpędowego (pary spożywczej) na kolumnę gęsto upakowanego materiału w warunkach bliskich próżni.

Wydajność ustalana jest poprzez regulowanie napływu piwa na wejściu do dystrybutora cieczy na górze kolumny. Dystrybutor rozprowadza piwo w kolumnie, gdzie spływa w dół w przeciwprądzie do gazu odpędowego wprowadzanego do podstawy kolumny i wznoszącego się.

Para odpędzana z piwa składa się z wody, alkoholu i innych substancji lotnych. Opary wydostają się z góry kolumny i przez płytowy wymiennik, gdzie są skraplane do kondensatu alkoholowego (obszar ATEX). Końcowa faza próżniowa usuwa pozostałe nie ulegające kondensacji składniki lotne. Pompa recyrkulacyjna po stronie glikolu minimalizuje ryzyko zamarznięcia pary podczas skraplania.

Pionowa kolumna odpędowa jest gęsto zapakowana specjalnym materiałem firmy Alfa Laval. Materiał ten ma na celu optymalizację procesu odpędzania poprzez zmaksymalizowanie efektywnego pola styku pomiędzy piwem a gazem odpędowym.

Jedną z najważniejszych zalet tej metody jest wyjątkowo skuteczne usuwanie alkoholu w niskich temperaturach i ciśnieniu. To eliminuje potrzebę recyrkulacji w celu osiągnięcia wymaganych parametrów dla ostatecznego piwa bezalkoholowego.

Jeśli wymagane jest jakiekolwiek dodatkowe odpędzanie, system uruchamia pętlę recyrkulacji do wysłania piwa z powrotem do kolumny. Sprawność usuwania alkoholu może być również zwiększona poprzez regulację temperatury piwa przed wprowadzeniem do kolumny lub zmianę ciśnienia w systemie. 

Figure for Dealc 200x200