Aldox

Moduł do produkcji odtlenionej wody, indywidualnie dostosowany do potrzeb procesu.

环境脱气模块

Uniwersalna konstrukcja

Konstrukcja modułu ALDOX pozwala na łatwe i skuteczne dopasowanie go do praktycznie każdych potrzeb klienta - zarówno pod względem wydajności, poziomu odtleniania, automatyki, wyboru komponentów.

Znakomita wydajność

ALDOX oferuje odtlenianie gorącej lub zimnej wody na poziomie DO poniżej 0.051 ppm lub i wydajności CO2  powyżej 95% dla każdej przepustowości w przedziale 10 a 1600 hl/h

ALDOX jest zautomatyzowanym, przetestowanym i zmontowanym w fabryce modułem. Koncepcja „ włącz i pracuj” zapewnia minimalne potrzeby w zakresie obsługi modułu. Moduł może być dostarczony z szeregiem użytecznych opcji. W przypadku opcji z pasteryzacją wody, można osiągnąć odzysk energii na poziomie 95%

Zgodnie z wymaganiami przemysłu spożywczego wszystkie części mające kontakt z cieczą procesową są wykonane ze stali nierdzewnej z uszczelnieniami odpornymi na ciepło. Urządzenie jest dostosowane do CIP.

Gdy woda odtleniona ma być wykorzystana w produkcji piwa HGB, należy rozważyć zastosowanie modułu ALDOX HGB. 

Zasada działania

Tlen jest odprowadzony z kolumny ALDOX™. Wysoka desorpcja tlenu jest zachowana dzięki zastosowaniu gazu (CO2 lub azotu) nad wypełnieniem w ciśnieniu atmosferycznym. Woda jest prowadzona poprzez dystrybutor płynów na górze kolumny i porusza się ku dołowi przeciwprądowo z CO2/N2. Wewnętrzne wypełnienie, specjalnie zaprojektowane do takiego zastosowania, zapewnia duży efektywny obszar kontaktu pomiędzy płynem i gazem. Korzyści są widoczne przy wysokoefektywnym usuwaniu tlenu przy niskim poziomie przepływu gazu. Większość gazu dodanego do kolumna jest rozpuszczana w wodzie. Prawie wolna od tlenu woda jest gromadzona na dole kolumny. Ze wzgledu na wydajną konstrukcję nie ma potrzeby instalowania drugiej kolumny czy ponownej cyrkulacji wody.

Saturacja

Dodatkowy CO2 może być wstrzyknięte w punkcie poprzedzającym sekcję chłodzącą PHE, gdzie gaz jest rozpuszczany poprzez turbulentny przepływ przez kanały wymiennika. Przepływ gazu jest w sposób ciągły mierzony i ręcznie regulowany.

Schładzanie

Odtleniona woda jest schładzana do wymaganej temperatury wylotowej przy dokładnej kontroli. W opcji, etap końcowego schładzania może być wykonywany przy użyciu amoniaku. System wymrażania jest zaaranżowany, aby uniknąć ryzyka zamrożenia na etapie schładzania. 

Pasteryzacja

Moduł ALDOX™ może być łatwo zintegrowany z pasteryzacją, aby zapewnić wysoką jakość wody. Nie ma potrzeby dalszej sterylizacji. Woda zasilająca jest ogrzewana przy wysokim poziomie odzysku ciepła. Niskociśnieniowa para wodna albo gorąca woda jest używana jako końcowe medium grzejące do temperatury pasteryzacji. Robocza objętość w systemie daje wymagany czas przetrzymywania.