Aldox Core

Alfa Laval Aldox™ Core to system odtleniania wody, który działa z najwyższą wydajnością od razu po dostarczeniu i zainstalowaniu - przy niskich nakładach inwestycyjnych. Nie ma konieczności przeprowadzania kosztownych, czasochłonnych procedur rozruchu i uruchomienia. A dzięki ekonomicznej eksploatacji i konserwacji minimalizują Państwo całkowity koszt eksploatacji.

阿法拉伐 Aldox™Core水脱氧系统

Rozwiązania w zakresie odtleniania wody dla piwa i napojów

  • Eliminacja konieczności stosowania kosztownych zbiorników ciśnieniowych i pomp próżniowych, oszczędność miejsca i kosztów operacyjnych
  • Standardowa koncepcja modułowa zapewnia szybką dostawę ekonomicznych rozwiązań odtleniających
  • Wstępnie zmontowane systemy ramowe wymagają jedynie minimalnych prac instalacyjnych na miejscu.
  • Fabrycznie sprawdzone urządzenia pozwalają zaoszczędzić czas potrzebny na uruchomienie
  • Zautomatyzowane systemy sterowania pomagają zwiększyć wydajność, skrócić kontrolę i zminimalizować straty produktów

Rozwiązania odtleniania wody dla piwa i napojów: Systemy odtleniania wody Aldox™ firmy Alfa Laval od dawna są technologią wybieraną do produkcji doskonałej jakości, wolnej od tlenu wody dla browarnictwa i napojów. Gama rozwiązań odtleniających obejmuje teraz wstępnie zaprojektowane, gotowe do montażu systemy Aldox™ Core.

.

Jak działa nasz system odtleniania

Systemy Aldox™ Core to samodzielne moduły odtleniające, które są wstępnie skonfigurowane, zmontowane i przetestowane fabrycznie przed dostawą

Kolumna Aldox™ usuwa tlen z napływającej wody, która jest kierowana przez dystrybutor cieczy na górze kolumny. Wysoką desorpcję tlenu uzyskuje się poprzez zastosowanie dwutlenku węgla jako gazu odpędowego przy ciśnieniu atmosferycznym. Specjalnie opracowany wewnętrzny materiał wypełnienia kolumny maksymalizuje możliwą powierzchnię, na której ciecz i gaz mogą się kontaktować.

Wyjątkowo skuteczne usuwanie tlenu

Ta technologia odtleniania powoduje efektywne usuwanie tlenu przy bardzo niskim zużyciu gazu. 95% lub więcej gazu wprowadzanego do kolumny jest rozpuszczane w wodzie, co zmniejsza potrzebę dodatkowej karbonizacji w przypadku produktów takich jak piwo HGB. Woda praktycznie pozbawiona tlenu jest zbierana na dnie kolumny.

Zautomatyzowana operacja odtleniania

Systemy Aldox™ Core są w pełni zautomatyzowane. Sterownik PLC kontroluje wszystkie operacje, monitorowane przez system bezpieczeństwa w razie awarii. Operatorzy wybierają szereg jasno zdefiniowanych funkcji za pomocą łatwego w obsłudze kolorowego panelu dotykowego.

Jednostki są również przystosowane do procedur mycia CIP. Zgodnie z przepisami dotyczącymi przemysłu spożywczego, wszystkie elementy mające kontakt z cieczami technologicznymi są wykonane ze stali nierdzewnej i posiadają uszczelki odporne na działanie wysokich temperatur

.

Modele produktów

Odtlenianie przy niskich kosztach i maksymalnym efekcie

  • Aldox™-SBD jest przeznaczony wyłącznie do odtleniania wody
  • Aldox™-SAD jest przeznaczony do kombinacji odtleniania wody i chłodzenia
  • Aldox™-SPD jest przeznaczony do pełnego pakietu odtleniania wody, pasteryzacji i chłodzenia

Learn More

Read our product brochure to learn more about ALDOX™ Core's application, working principle, benefits and technical details.

Alfa Laval Brewery Solutions
.