Steritank

Zbiorniki aseptyczne SteriTank zostały zaprojektowane szczególnie do przechowywania cieczy i produktów lepkich, w tym produktów mlecznych, przed ich rozlewem do pojemników, z zachowaniem warunków sterylności.

无菌罐

Zbiorniki aseptyczne SteriTank to zbiorniki ze stali nierdzewnej, z doprowadzeniem produktu w górnej lub dolnej części, w zależności od rodzaju produktu. Zbiorniki spełniają najwyższe
wymagania higieniczne dla przemysłu spożywczego i napojów oraz są w pełni przystosowane do przemysłowych procedur mycia w systemie CIP.

Górna część zbiorników ma kształt półkolisty, a dolna część posiada dno stożkowe lub w postaci czaszy. Zbiorniki można wykorzystywać zarówno w warunkach bardzo wysokiej próżni jak i przy ciśnieniach do 4 barów (58 PSI), co oznacza że mogą być bezpiecznie eksploatowane, nawet w trudnych warunkach technologicznych.

Zbiorniki aseptyczne SteriTank są wytwarzane w różnych wielkościach, co pozwala optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń instalacyjna oraz dostosować je do specyficznych potrzeb Klientów.

Poszczególne zbiorniki SteriTank mogą być wyposażone w różne urządzenia do mieszania, zoptymalizowane do wymagań konkretnych procesów higienicznych. Poziome usytuowanie zbiorników jest również możliwe. Opcja ta jest zwłaszcza przydatne przy przetwarzaniu produktów, które zawierają cząstki, na przykład w produkcji preparatów spożywczych.

Zasada działania

Przed rozpoczęciem produkcji aseptyczny zbiornik jest sterylizowany parą wodną, a następnie ochładzany. Zbiorniki o pojemności do 3000 litrów są chłodzone poprzez wtryskiwanie sterylnego powietrza lub azotu, który jest również odpowiedni do zapobiegania zasysaniu powietrza, powodowanego przez wytworzoną próżnię. Zbiorniki SteriTanks o pojemności ponad 3000 litrów są głęboko schładzane przez obiegową wodę lodową cyrkulującą przez wężownicę zbiornika.

Podczas procesu chłodzenia, zbiornik jest utrzymywany pod niewielkim nadciśnieniem. Sterylność powietrza jest zapewniana przez zespół filtrów, a ciśnienie jest monitorowane i regulowane automatycznie. W układzie SteriTank znajduje się cały zestaw sterylnych zaworów pneumatycznych usytuowanych na linii dozowania i opróżniania produktu. Zawory te są zabezpieczone przez barierę parową przy kontrolowanej temperaturze i ciśnieniu, w celu eliminacji wystąpienia skażeń krzyżowych.  

Poszczególne sekcje tego układu są sterowane komputerowo PLC a status bieżący jest sygnalizowany na monitorze cyfrowym, wyświetlającym w różnych kolorach informacje dotyczące różnych etapów technologicznych (CIP, SIP, produkcja). Na monitorze przedstawione są również aktualne ustawienia zaworów oraz wartości parametrów krytycznych, jak np: temperatura, itp.

Wskazywana jest także ilość produktu znajdującego się wewnątrz zbiornika. Jako opcja, przetwarzane dane mogą być skopiowane i przechowywane przy wykorzystaniu oprogramowania a panel obsługowy może być wyposażony w kolorowy wyświetlacz cyfrowy.