Carboblend | Alfa Laval

Carboblend

Alfa Laval Carboblend is a well proven blending and carbonation system for the beverage industries. The carbonation system (> 200 successful installations worldwide) provides continuous, accurate blending and carbonation of beer, soft drinks and other beverages.

阿法拉伐 Carboblend混合和碳酸化系统

A beer carbonation machine developed in co-operation with the brewing industry

  • Outstanding blending/carbonation accuracy
  • Efficiently dissolves CO2
  • Space-savingly compact while versatile and adaptable to different process requirements
  • Automatic process control requires less manpower
  • Stable and reliable operation and low maintenance requirements for long uptime

The beer carbonator comes factory preassembled on a frame and is designed for CIP. The carbonation system complies with the food industry regulations, meaning that all components of the beer carbonator that are in contact with the process liquids are made of stainless steel with heat resistant seals.

.

 Carboblend

Mieszanie

Mieszanie jest przeprowadzane przy ciągłej kontroli stosunku przepływu składników cieczy, np. piwa i wody. Stosunek mieszania jest wstępnie wybrany na panelu kontrolnym. Mikroprocesor otrzymuje  w sposób ciągły dane z miernika przepływu w liniach piwa  i wody/piwa i reguluje zawór kontrolujący na linii woda/piwo, dzięki czemu stosunek mieszania jest stały. 

Karbonizacja

Dwutlenek węgla jest wstrzykiwany bezpośrednio do linii piwa. Specjalnie zaprojektowane mieszadło statyczne gwarantuje efektywne rozmieszanie gazu w produkcie. Poziom karbonizacji jest określony w panelu sterowania. Zarówno przepływomierze jak i zawór kontrolny regulują przepływ CO2, aby utrzymać stałą jego zawartość w produkcie.

Moduł wyposażony jest w przetrzymywacz, który w połączeniu z zaworem stałego ciśnienia zapewnia, że gaz jest zaabsorbowany, kiedy piwo opuszcza moduł.

Typowe zastosowania to rozcieńczanie i karbonizacja piwa HGB o parametrach 12-14,5°P, 2°C, 3,5 g/l CO2 i ciśnieniu 2-4 bar wodą odtlenioną i dwutlenkiem węgla w celu uzyskania piwa o parametrach, np. 10,5°P i zawartości CO2 - 5.5 g/l.

Brochure

You can read more about the efficiency, benefits, practicality and technical details of the Carboblend beer carbonation machine by downloading the brochure.

Boston Beer case 640x360
.