Alfa Laval - Aldec 95

Wirówka Alfa Laval ALDEC 95

Wirówka dekantacyjna ALDEC 95 to zwarta konstrukcja w postaci poziomego bębna cylindryczno - stożkowego.

Wewnątrz bębna umieszczony jest współosiowo przenośnik ślimakowy Oba te elementy wirują dookoła własnej osi w tym samym kierunku, lecz przenośnik ślimakowy z nieznacznie mniejszą prędkością obrotową niż bęben. Osad wprowadzany jest do wnętrza bębna przez nieruchomą rurę wlotową, w sposób przeciwprądowy. Przez siłę ośrodkową zostaje osadzany na jego ścianach. Sedymentujące cząsteczki stałe w postaci warstwy osadzonej na ścianie bębna są przesuwane przez śmigła ślimaka. Ślimak obraca się z inną, mniejszą prędkością niż bęben, co powoduje przesuwanie osadu w kierunku stożkowatej części bębna do otworów wylotowych. Powstały odciek odprowadzany zostaje swobodnie przez otwory wylotowe filtratu. Wirówka dekantacyjna ALDEC 95 jest urządzeniem zamkniętym.

Zespoły wirujące umieszczone są wewnątrz specjalnej obudowy. Obudowa u góry posiada pokrywę, z zawiasami, a u dołu wbudowane wyloty zarówno dla cząstek stałych jak i cieczy osadowej. Zespoły wirujące wirówki są zmontowane na kompaktowej spawanej ramie. Rama wirówki wyposażona jest w elastyczne separatory wibracji.

Wirówka ALDEC 95 przystosowana jest do pracy ciągłej, automatycznej, bez konieczności nadzoru z możliwością ręcznego sterowania z szafy sterowniczej. Wirówka posiadać będzie własny sterownik, który odpowiedzialny jest za centralny system kontroli momentu obrotowego i obrotów ślimaka wirówki. Zastosowane są oddzielne napędy dla bębna wirówki, tj. silnik główny oraz dla przenośnika ślimakowego, tj. silnik pomocniczy, które uruchamiane są za pomocą falowników, ograniczając przez to zużycie prądu rozruchu.

Specyfikacja techniczna