Zagęszczacz taśmowy

Grawitacyjny zagęszczacz taśmowy Alfa Laval AS-H przeznaczony jest do zagęszczania osadów wstępnych oraz nadmiernych z biologicznych oraz komunalnych oczyszczalni ścieków.

Zagęszczacz taśmowy Alfa Laval AS-H skutecznie i ekonomicznie redukuje objętość wszystkich typów osadów komunalnych oraz wszystkich osadów przemysłowych, w których zachodzi proces fokulacji. Kluczowe zalety urządzenia to mniejsze zużycie energii i zużycie polimeru w połączeniu z minimalnymi wymaganiami w zakresie nadzoru ze strony opeartora i prac konserwacyjnych. Bezawaryjna praca powoduje znaczne zmniejszenie kosztów i zaangażowania ze strony dyrekcji zakładu.

Prosta konstrukcja zagęszczacza taśmowego oferuje wiele korzyści w zakresie usuwania wody ze wszystkich typów osadów flokulowanych. Opatentowany zawór mieszający osad / polimer stosuje unikalną metodę wstrzykiwania i mieszania polimeru, aby zapewnić optymalne wymieszanie. Zainstalowana na końcu zagęszczacza rampa pozwala uzyskać wyższy stopień zagęszczenia. Rezultatem jest doskonałe zagęszczanie w całkowicie zamkniętej jednostce.

Zalety

  • Hermetyczny proces zagęszczania.
  • Minimalny wymagany nadzór ze strony operatora.
  • Niski pobór mocy.
  • Niskie zużycie polimeru.
  • Możliwość instalacji na zewnątrz.
  • Wyższy stopień zagęszczenia osadów
  • Wyższa przepustowość.

 

Events

Zasada działania

Zasada działania opiera się na rozdzielaniu fazy ciekłej od stałej poprzez grawitacyjny przesącz odcieku przez tkaninę fltracyjną krążącą wokół dwóch rolek. Zagęszczacz taśmowy Alfa Laval AS-H wyposażony jest w opatentowany zawór mieszający osad / polimer, który zapewnia jednolite wmieszanie polimeru do osadu.

Zbiornik retencyjny osadu (komora fokulacji) napełniany jest od dołu. Wymieszany osad przelewając się przez tamę zapewnia równomierne rozłożenie osadu na taśmie. Na zagęszczarce, powyżej taśmy, zainstalowane są szykany, które wspomagają rozdzielanie osadu i nadmiaru wody. Na końcu zagęszczacza zainstalowana jest rampa  pozwalająca uzyskać wyższy stopień zagęszczenia.

Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o Zagęszczacz taśmowy

Wybierz kategorię zapytania