Prasa taśmowa AS-H firmy Alfa Laval jest idealnym rozwiązaniem do odwadniania komunalnych i przemysłowych osadów, jak również produkcji słodkiej wody w zakładach wodociągowych. Oferujemy dwa różne typoszeregi pras.

Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o Prasa taśmowa

Wybierz kategorię zapytania