Prasa taśmowa

Prasa taśmowa AS-H firmy Alfa Laval jest idealnym rozwiązaniem do odwadniania komunalnych i przemysłowych osadów, jak również produkcji słodkiej wody w zakładach wodociągowych. Oferujemy dwa różne typoszeregi pras.

AS-H_belt_press_g3_front_open_640x360.png
Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o Prasa taśmowa

Wybierz kategorię zapytania