Prasa taśmowa G2

Odwadnianie dużych objętości osadów, zawierających duże ilości cząstek stałych, przy małym zużyciu polimeru i energii.

Alfa Laval Belt Press_ashbrook

Prasa taśmowa Alfa Laval AS-H G2 jest urządzeniem przeznaczonym do odwadniania komunalnych osadów ściekowych oraz osadów przemysłowych w takich gałęziach przemysłu jak: papierniczy, petrochemiczny, chemiczny,  farmaceutyczny czy produkcja żywności, za pomocą dwóch porowatych taśm filtracyjnych.

Kluczem do efektywnej pracy w urządzeniu G2 jest unikatowy zawór mieszający osad / polimer, który zapewnia dokładne, jednorodne wmieszanie polimeru w osad. W ten sposób uzyskuje się wyższy stopień suchej masy i lepszą jakość filtratu, przy zmniejszonym zużyciu polimeru. Nie ma potrzeby inwestycji w dodatkowy zbiornik flokulacyjny lub mieszadło.

Zalety

  • Dokładne i jednolite wymieszanie polimeru z osadem.
  • Duża wydajność masowa i stałe obciążenie.
  • Niskie zużycie polimeru.
  • Niskie zużycie energii -  dodatkowy reaktor flokulacyjny i mieszadło nie są wymagane.
  •  Dostępna zamknięta konstrukcja zapobiega przedostawaniu się zapachów oraz wycieków z urządzenia.
  • Wysoka zawartość suchej masy w odwodnionym  osadzie.
  • Lepsza jakość filtratu.

 

Zasada działania

Zasada działania opiera się na wymieszaniu osadu z polielektrolitem oraz rozłożeniu go na poziomej, porowatej taśmie filtracyjnej. Wstępnie zagęszczony osad jest następnie ściskany poprzez drugą taśmę filtracyjną i poddawany dalszemu procesowi odwadniania poprzez serię rolek, o zmniejszającej się średnicy.

Regulowana klinowa strefa odwadniania inicjuje stopniowe wprowadzenie osadu do strefy wysokiego ciśnienia. Końcowy proces odwadniania osiągany jest poprzez układ rolek, dający minimum 180° zawinięcia taśmy.