Prasa śrubowa 20

Prasa Alfa Laval Screw Press 20 jest prostym i zużywającym małe ilości energii urządzeniem przy jednoczesnym osiąganiu bardzo wysokiego stopnia odwodnienia flokulowanego osadu z komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków. Wydajność odwadniania dla osadu przefermentowanego wynosi 5 m3/h, a dla osadu nadmiernego (WAS) 10 m3/h.

Screw press 20 front closed 640x360

Wysokoefektywna prasa śrubowa jest przyjazną użytkownikowi, niezawodną i wytrzymałą maszyną, cechującą się wysoką sprawnością. Niska prędkość obrotowa i niski pobór mocy przez prasę mają bezpośredni i pozytywny wpływ na koszty operacyjne.

Kontrole Alfa Laval zapewniają stałą i ciągłą pracę przy minimalnym nadzorze. Działanie z niską prędkością obrotową generuje wyjątkowo niski poziom hałasu, zapewniając pozytywne warunki pracy oraz małe zapotrzebowanie na części zamienne.

Prasy są stosowane w procesie odwadniania komunalnych osadów ściekowych (osad pierwotny, wtórny, mieszany lub digested), jak również biopaliw przemysłowych i pozostałości biogazu. Prasy ślimakowe zapewniają wiele korzyści takich jak: zmniejszenie objętości osadóww oraz ograniczenie kosztów transportu i utylizacji.

Zalety prasy śrubowej 20

  • Łatwa obsługa i minimalne wymagania nadzoru ze strony operatora
  • Wysoka wydajnośc i długie okresy pracy pomiędzy przeglądami
  • Czyszczenie sita podczas pracy prasy śrubowej
  • Niskie zużycie energii i niskie koszty operacyjne
  • Niski poziom hałasu, improving work environment
  • Zawór mieszający polimer jako standardowe wyposażenie

Zasada działania

Odwadnianie nadawy odbywa się w pochylonym bębnie, w którym znajduje się przenośnik śrubowy oraz sito, wykonane z siatki drucianej. Polimer dozowany jest i mieszany w dedykowanym do tego celu zaworze mieszającym  Alfa Laval. 

Zawieszony flokulowany osad doprowadzany jest następnie do komory wlotowej w prasie śrubowej, gdzie w pierwszej sekcji odprowadzana jest woda. Stopniowo, jak osad przesuwany jest do komory ciśnienia w bębnie, wzrasta zawartość cząstek stałych w odcieku i objętość suchej masy.

Ze względu na przeciwciśnienie wytwarzane przez ograniczony wylot, woda uwalniana jest z placka osadu, w miarę jak przesuwa się on w kierunku wylotu. Uwolniona woda jest doprowadzana do króćca wylotowego, zlokalizowanego pod bębnem, gdzie zostaje odprowadzona na zewnątrz prasy.

Krawędź sita pozostaje czysta dzięki okresowym płukaniom sita od strony zewnętrznej (również w czasie pracy).