Prasa filtracyjna

Najlepsza technologia uzyskiwania suchej masy w odwodnionym osadzie. Prasy komorowe są idealne do aplikacji, gdzie zawartość suchej masy w odwodnionym osadzie ma pierwszorzędne znaczenie przy czym koszty polimeru i energii są minimalne w porównaniu z innymi technologimi odwadniania osadów.

AS-H Plate Press front 640x360

Potrzebujesz serwisu? Sprawdź naszą ofertę serwisową tutaj: Serwis Alfa Laval

Prasa płytowa Alfa Laval jest idealna do aplikacji, gdzie zawartość suchej masy w odwodnionym osadzie ma pierwszorzędne znaczenie, przy czym koszty polimeru i energii są minimalne w porównaniu z innymi technologiami odwadniania osadów. 

Gama pras Alfa Laval oferuje niezrównaną jakość, integralność i doskonałość inżynierską w solidnej konstrukcji, która obejmuje również pełne systemy bezpieczeństwa operatora. Mechanizm wspomaga opróżnianie komór, a  właściwa aplikacja zapewnia pełną automatyzację systemu. 

Dostępne są trzy rodzaje konstrukcji: tiebar, sidebar oraz overhead. Ramy wykonane są ze stali węglowej, dostępna jest również pełna automatyzacja. Standardowe ciśnienie osadu podawanego na prasę: 7 bar(g), 10 bar (g), 16 bar (g). W ofercie są również dostępne urządzenia dla wyższych ciśnień dla aplikacji przemysłowych i mineralnych.

 

Zasada działania

Odwadnianie na prasach zachodzi w sposób cykliczny.

Pierwszy etap polega na napełnianiu - ciśnieniowym pompowaniu osadów ściekowych do zamkniętych komór prasy. W komorach następuje przesączenie osadów przez tkaninę filtracyjną w efekcie czego cząstki stałe pozostają na jej powierzchni tworząc tzw. placek ,a odcinek jest odprowadzany.

W miarę napływu osadów ściekowych i wypełnianiu przestrzeni komór przez placek, wzrasta ciśnienie w komorach i opory przepływu doprowadzanych osadów, a maleje ilość odcieku. 

Po całkowitym wypełnieniu przestrzeni komór przez placek, następuje etap opróżnienia - komory otwierają się i odwodniony osad zostaje usunięty do kontenera lub na przenośnik ślimakowy. Otwieranie komór następuje automatycznie lub ręcznie, w zależności od rodzaju prasy komorowej. Po całkowitym opróżnieniu komory prasy zamykają się, co kończy cykl pracy, następnie są ponownie napełniane.