Beer DeAL

Dealkoholizuj wszystkie rodzaje piwa i fermentowanych napojów niskoalkoholowych w tym samym zakładzie, korzystając z samodzielnego, w pełni zautomatyzowanego systemu dealkoholizacji Alfa Laval Lowal. Przetwarzanie w niskiej temperaturze pozwala na zachowanie naturalnego smaku piwa i zapobiega pogorszeniu się jego walorów smakowych pomimo procesu dealkoholizacji. W rezultacie uzyskuje się wyższej jakości piwo niskoalkoholowe lub bezalkoholowe oraz bardziej energooszczędną produkcję.

阿法拉伐 Lowal 脱醇系统

Dealkoholizacja praktyczna i efektywna kosztowo

  • Proces dealkoholizacji z niskim poborem tlenu
  • Cztery standardowe rozmiary z maksymalnie 168 membranami spiralnymi w trzech pętlach
  • W tym samym zakładzie można produkować wszystkie rodzaje piwa, w tym mętne piwa pszeniczne i ciemne.
  • Wydajność od 300 do 1.000 hl/dzień piwa bezalkoholowego o końcowym stężeniu alkoholu <0,5% objętościowo
  • Wszystkie instalacje i urządzenia mające kontakt z produktem lub cieczami czyszczącymi są wykonane zgodnie z wymogami sanitarnymi

Ten standaryzowany spiralny system filtracji membranowej do dealkoholizacji jest urządzeniem typu plug-in do pracy w trybie porcjowym. Zaprojektowaliśmy go specjalnie do dealkoholizacji piwa lub innych fermentowanych produktów o niskiej zawartości alkoholu w praktyczny, ekonomiczny sposób. Urządzenie jest montowane na ramie w celu ułatwienia instalacji i można je łatwo rozbudować, aby rosło wraz z produkcją. Jest wyposażony w system Cleaning-in-Place (CIP) i zautomatyzowane procedury czyszczenia, które zapewniają niskie koszty konserwacji i wymiany w procesie dealkoholizacji.

Zasada działania

.

Warzenie piwa niskoalkoholowego lub bezalkoholowego

System wykorzystuje spiralne membrany odwróconej osmozy w układzie o wysokiej higienie. Składa się on z czterech operacji:

  • Koncentracja wstępna
  • Diafiltracja
  • Dostosowanie zawartości alkoholu
  • Standaryzacja po procesie

Każdy z tych etapów odbywa się w temperaturze 10-20ºC (50-68ºF) lub niższej, w wyniku czego powstaje wysokiej jakości piwo bezalkoholowe, na którego smak nie ma wpływu ogrzewanie.

Membrany rozdzielają piwo zasilające na dwa strumienie. Strumień permeatu - składający się z wody i alkoholu - przechodzi przez membrany. Strumień retentatu - składający się ze skoncentrowanych białek, barwników i związków smakowych - nie przechodzi i może być odprowadzony z powrotem do zbiornika z piwem.

Oryginalne piwo z tanku piwnego jest pompowane do urządzenia dealkoholizującego. Dwie pompy zasilające podnoszą jego ciśnienie do 35 barów. W tym momencie piwo jest wprowadzane do pierwszej pętli, gdzie pompa cyrkuluje je przez membrany. Retentat z pierwszej pętli przechodzi do drugiej pętli i jest recyrkulowany przez membrany w pętli drugiej.

Retentat z pętli drugiej powraca do zbiornika piwa przez zawór upustowy ciśnienia. Permeat ze wszystkich pętli jest zbierany i albo kierowany do odpływu, albo przechowywany w celu przepłukania wodą w następnym cyklu CIP.

Piwo w module membranowym przepływa równolegle do powierzchni membran, co pozwala na utrzymanie membran w czystości (cross-flow). Ze względu na ciśnienie statyczne 30-35 barów, małe cząsteczki, takie jak woda i alkohol są przepuszczane, podczas gdy większe cząsteczki, takie jak białka, związki smakowe i barwiące są zatrzymywane. Związki te pozostają w retentacie. To są podstawowe zasady warzenia piwa bezalkoholowego.

Etap 1: Koncentracja wstępna

Ten etap zmniejsza objętość piwa. Po przejściu przez moduły membranowe, piwo jest recyrkulowane przez zbiornik zasilający. Permeat jest usuwany, podczas gdy retentat wraca do zbiornika z piwem, aż do osiągnięcia pożądanej redukcji objętości.

Etap 2: Proces diafiltracji

Ten etap polega na wypłukaniu alkoholu za pomocą diafiltracji. Zasada działania jest podobna do etapu koncentracji wstępnej, z tą różnicą, że do diafiltracji dodawana jest woda. Etap diafiltracji zmniejsza zawartość alkoholu do wartości pożądanej dla końcowego piwa niskoalkoholowego.

Etap 3: Dostosowanie alkoholu

Po diafiltracji piwo jest dalej dostosowywane poprzez dodanie odgazowanej wody do zbiornika zasilającego. Pozwala to na osiągnięcie pożądanej końcowej zawartości alkoholu i ekstraktu w piwie niskoalkoholowym lub bezalkoholowym oraz na dostrojenie smaku. Ilość dodanej odgazowanej wody jest zwykle taka sama jak ilość permeatu w etapie pierwszym.

Krok 4: Standaryzacja po procesie.

Piwu dealkoholizowanemu można nadać szczególne cechy poprzez dostosowanie poziomu CO2, koloru lub smaku.

This dealcoholization solution is part of a broad range of membrane technology

Membrane filtration for removing alcohol from beer complements the range of other separation technologies offered by Alfa Laval. This ensures that we are always in a position to provide you with the ideal solution for your particular process. By using membrane filtration alone or in combination with our range of centrifuges, decanters or evaporators, you can adjust your brewing to fit the demands of your current and future customers.

.

Uzyskaj ofertę

Jakimi aplikacjami jesteś zainteresowany? *
Czy chcesz otrzymywać webinaryna żądanie, zaproszenia na przyszłe wydarzenia oraz wiadomości o produktach i usługach?