Membrany MBR

Łatwe i wydajne oczyszczanie ścieków dzięki membranom Alfa Laval MBR

Technologia bioreaktorów membranowych jest przyszłościowym rozwiązaniem w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Pozwala ona na maksymalizację odzyskiwania zasobów, minimalizację kosztów i wdrożenie gospodarki w obiegu zamkniętym w zakładzie.

MBR membrane alfa laval 640X360

W czołówce technologii bioreaktorów membranowych - Nowe moduły Alfa Laval MBR

 • Niższe zużycie energii
 • Mniejsze wymagania w zakresie czyszczenia
 • Łatwe użytkowanie
 • Maksymalna wydajność

Najnowsza wersja modułów filtracji do bioreaktorów membranowych zawiera szereg ulepszeń, które zwiększają wydajność, zmniejszają zużycie energii i jeszcze bardziej obniżają koszty konserwacji. Bazując na sprawdzonej technologii, którą stosujemy w setkach instalacji od 15 lat, membrany Alfa Laval MBR gwarantują niezawodną pracę przy możliwie najniższym całkowitym koszcie posiadania.

.

Technologia

Natura jest pełna przykładów inteligentnych, wydajnych procesów, i wiele z nich stanowiło dla nas inspirację przy projektowaniu modułów MBR. Nowe urządzenia charakteryzują się niskimi kosztami energii, zredukowaną koniecznością mycia i wysoką jakością wody. Nasze systemy podlegają ciągłemu procesowi doskonalenia, za którym stoi przewodnia myśl: naturalna wydajność.

LowResist™

Unikalna konstrukcja LowResist firmy Alfa Laval sprawia, że moduły membranowe charakteryzują się wyjątkowo niskim spadkiem ciśnienia. Dzięki bardzo niskiemu ciśnieniu transmembranowemu (TMP) membrany Alfa Laval MBR wymagają znacznie mniej czyszczenia i konserwacji niż inne dostępne na rynku systemy MBR. Niskie ciśnienie transmembranowe oznacza, że zapychanie membran powodowane jest głównie przez zanieczyszczenie powierzchniowe, które łatwo usuwa się, a zapychanie porów jest minimalne.

Dlatego też nasze membrany MBR mogą pracować z wykorzystaniem siły grawitacji przy napełnieniu zbiornika wodą tylko 1 m powyżej modułu, co umożliwia maksymalizację wydajności w zbiorniku bez konieczności stosowania pomp.

Udoskonalona technologia LowResist, pozwala bardziej obniżyć ciśnienie transmembranowe. Membrany mają otwarte boki, co umożliwia swobodny przepływ wody do zbiorników permeatu. Prowadzi to do bardziej równomiernego rozkładu ciśnienia na membranie, co wpływa na zwiększenie wydajności i zmniejsza potrzebę czyszczenia.

S Aerator™

Nasz najnowszy model systemu MBR jest wyposażony w system napowietrzania S Aerator™. Zmniejsza on zużycie powietrza i eliminuje konieczność usuwania zatorów, co jest szczególnie uciążliwe w tradycyjnych, wieloliniowych systemach napowietrzania. Ich czyszczenie i ponowne uruchomienie jest procesem pracochłonnym i czasochłonnym.

System S Aerator™ opracowany przez Alfa Laval posiada jednoliniową konstrukcję, co sprawia, że spłukuje się samoczynnie. Wszelkie zatory są automatycznie wypłukiwane, gdy ciśnienie powietrza wzrasta. Automatycznie wypłukiwana jest również woda, która dostała się do systemu z powodu zablokowania, co oznacza, że na żadnym etapie nie ma potrzeby ręcznej obsługi.

Konstrukcja samoczynnego płukania umożliwia niezawodne włączanie i wyłączanie dopływu powietrza podczas pracy, co pozwala na uruchamianie modułów membranowych ze zmiennym napowietrzaniem. Oznacza to, że oczyszczanie powietrzne jest stosowane naprzemiennie w systemach z więcej niż jednym modułem membranowym. Jest to możliwe bez problemów z zanieczyszczeniem dzięki bardzo niskiemu ciśnieniu transmembranowemu. Dużą korzyścią są obniżone koszty energii, koszty inwestycyjne i utrzymania.

System napowietrzający zakończony jest otwartym pionowym przewodem spustowym. Taka konstrukcja pozwala dokładnie stwierdzić, czy bioreaktor nie jest nadmiernie eksploatowany. Wszelkie pęcherzyki powietrza z przewodu końcowego wskazują, że system odbiera zbyt dużo powietrza i że przepływ powietrza powinien być wyłączony.

Alfa Laval MBR S Aerator Wastewater Treatment
Alfa Laval MBR QuickSwap

QuickSwap™

Unikatowy system QuickSwap™ firmy Alfa Laval umożliwia pojedyncze wyjmowanie każdego pakietu płyt modułu, zmniejszając wysokość podnoszenia wymaganą nad modułem membranowym.

Moduły membranowe Alfa Laval MBR są doskonałym rozwiązaniem do zastosowania wewnątrz budynków lub jako instalacje podziemne, w których dodatkowa wysokość podnoszenia oznacza większe koszty kapitałowe.

Unikatowy system QuickSwap™ firmy Alfa Laval ułatwia wymianę membran. Po zamontowaniu wszystkich membran w module, cały pakiet można wymienić za jednym razem bez konieczności indywidualnej wymiany każdego elementu membrany.

Aby wymienić pakiet membran wystarczy obniżyć poziom w zbiorniku, wyjąć pakiet płyt i zamontować nowy. Nie ma potrzeby wyjmować całego modułu ze zbiornika lub sprawdzać czy każda membrana została poprawnie zamontowana.

Zoptymalizowane dla osiągania wyższych wydajności

Nowe moduły membranowe Alfa Laval MBR wymagają zachowania dostępu tylko z dwóch stron do wykonania prac serwisowych i dlatego mogą być instalowane obok siebie w rzędach, co znacznie zwiększa gęstość zainstalowanej membrany.

Różne rozmiary modułów w połączeniu, wykorzystujące małą głębokość wody do pracy grawitacyjnej, umożliwiają optymalizację wykorzystania istniejących zbiorników i maksymalizację zainstalowanej powierzchni membrany. Dzięki rozwiązaniu Alfa Laval uzyskujesz największą powierzchnię membrany na objętość zbiornika.

Wysoka odporność na porastanie i brak porowatości w membranach Alfa Laval MBR pozwala na pracę bioreaktora z osadami, w których stężenie ciał stałych jest nawet o 50% wyższe niż w przypadku filtrów od innych producentów.

Alfa Laval MBR high capacity
Alfa Laval MBR membranes

Membrany ─ zaprojektowane dla procesów oczyszczania osadów

Membrany Alfa Laval są kluczową częścią oczyszczalni ścieków wykorzystujących technologię MBR. Wszystkie membrany stosowane w naszej technologii MBR są projektowane i produkowane w Alfa Laval, co zapewnia najwyższą ich jakość i trwałość.

Membrany wykonane są z odpornego na chlor PVDF i zostały zoptymalizowane pod kątem zastosowań w oczyszczalniach.

Membrany stanowią absolutną barierę dla bakterii, mikrotworzyw sztucznych i innych zanieczyszczeń, a oczyszczona woda gwarantuje spełnienie wymagań dla ponownego wykorzystania.

Pełna automatyzacja pozwala ograniczyć czas obsługi ze strony personelu

Membrany Alfa Laval MBR są łatwe w użyciu i mogą być w pełni zautomatyzowane. Wszystkie ważne aspekty, takie jak oczyszczanie powietrza, długość cyklu i CIP mogą być inicjowane, kontrolowane i monitorowane zdalnie. Jedyną czynnością ręczną jest upewnienie się, że zbiorniki do środków chemicznych są napełnione.

Wynikające z tego wymagania kadrowe są zatem niewielkie, około 1/4 czasu pracy operatora na zakład.

MBR membranes alfa laval wastewater treatment family vertical
.

Benefits

The new version of our membrane bioreactor filtration modules features a number of improvements that increase capacity, cut energy consumption and reduce maintenance costs even further.

treated water

Excellent water quality

One of the biggest advantages with a membrane bioreactor is the outstanding water quality of the effluent. With regulatory demands becoming stricter and stricter, you can rest assured that you have a future-proof solution when you invest in MBR membrane modules from Alfa Laval.

The membrane is an absolute, physical barrier that removes all bacteria and a number of other pathogens, as well as all microplastics, making it suitable for a number of beneficial re-use applications, for example irrigation.

An MBR system is also a great solution for removing compounds of emerging concern, micropollutants and pharmaceuticals from municipal and hospital wastewater.

Alfa Laval MBR membranes are California Title 22-accredited and have been proven totally effective in removing microplastic pollutants in recent studies of a wastewater treatment plant in Denmark. Therefore, you can be sure to meet your future operational needs and those of your local environment.

Low energy costs

Energy is the main cost of operating an MBR plant, making energy efficiency a primary concern. Alfa Laval MBR membranes offer market-leading performance at the lowest possible energy cost.

The unique LowResist™ design of our MBR membranes makes it possible to operate them using gravity as the only driving force, eliminating costs for pumping power.

Alfa Laval’s new S Aerator™ lets you optimize air scouring, and in turn the energy consumption for the air blower, without risking increased blockages in the aerator or increased membrane fouling.

reduce energy cost 350x281 jpg
MBR membranes alfa laval wastewater treatment 640X360 Copy

Minimal cleaning

The ultra-low trans-membrane pressure (TMP) that is the foundation of the LowResist membrane module technology minimizes fouling and in turn cleaning needs. The low TMP eliminates pore fouling which means the only cleaning an Alfa Laval MBR filter ever needs is relaxation/air scouring every 10 minutes and CIP 4-6 times per year. 

 In other words:

 • No backflushing
 • Low requirements for chemical backwash and no soakings in most cases
 • No need to ever remove the filter module from the tank during its lifetime
 • Minimal CIP
 • Minimal use of chemicals
 • Huge time savings
 • Less wear and tear on membranes and pumps

Easy, reliable operation

Every detail of an Alfa Laval MBR membrane system, has been designed and manufactured specifically for use in wastewater applications. There are no moving parts or valves in the sludge, and pump usage has been minimized. Nothing has been left to chance to secure maximum reliability and the lowest possible maintenance requirements.

There is no maintenance that will ever require you to remove the filter module from the bioreactor tank or to empty it. In case you need to replace a membrane, our unique QuickSwap system lets you do this in record time in the membrane tank. Read more about QuickSwap here. 

No advanced training for your personnel is required if you are revamping an existing wastewater treatment plant to MBR technology. All the technologies in our system will be familiar to your staff.

MBR benefits 590x450 03
MBR benefits 590x760 04

CAPEX - Low investment cost

Alfa Laval MBR membranes offer maximum capacity in any available space. Regardless if you are building a new plant or upgrading an existing one, you will see that our solutions reduce capital expenditure (CAPEX).

New plants

For new plants, you can save greatly on civil works by choosing Alfa Laval. The size of the tank can be smaller than for other MBR systems thanks to the high membrane density and ability to operate with a higher concentration of suspended solids. An Alfa Laval system can operate with up to 50% higher solids concentration than hollow fibre solutions, making it possible to use a smaller tank.

And with an Alfa Laval system, you don’t need to install pumps for sludge recirculation. We do this using air lift, meaning that the scouring air circulates the sludge. You will also save on pumps and piping thanks to the simplicity of the design of an Alfa Laval MBR membrane. Since the system can operate with gravity as the driving force, the CIP pump is the only pump you need.

Existing plants

For existing plants, the great flexibility of our MBR filtration system makes it possible to tailor it to any existing infrastructure. You can choose if you wish to let gravity drive the system or use low-energy permeate pumps. With our range of membrane modules in different sizes, we can pack maximum membrane capacity into your existing tank(s).

.

Minimal MBR maintenance 

Cleaning

The ultra-low transmembrane pressure and absence of pore fouling means very little cleaning is needed. During normal operation it is enough with a 2 minute relaxation period every 10 minutes for the scouring air to remove the surface fouling.

There is no need for frequent backflushing or chemically enhanced backwashing – only a one to two hour CIP cleaning every two or three months. The time savings compared to other MBR systems are very large.

The long CIP cleaning cycles also brings the benefits of minimizing wear on the membranes and chemical usage. 

Equipment service

Our MBR systems are characterized by easy and infrequent service. All maintenance is performed with the membrane modules in the tank. There is no need to ever remove the modules from the tank during their lifetime.

Since Alfa Laval MBR membranes operate using gravity and air lift there are no water or sludge pumps that need servicing. It is only the valves, CIP pump and air blower that needs occasional service.

If you need to replace the membranes in a module at the end of their lifetime, you will find that our new QuickSwap design facilitates this work greatly. All the membranes in a module are mounted in a cassette and you just lower the tank level and replace the entire membrane cassette. You can read more about QuickSwap here.  

The modular design means you only need 1.3 m clearance over the tank edge to lift the modules in place during installation. This is valuable if your MBR is indoors and space is limited.

 

extending performance service man cogwheels 373x427
Cogwheels

Performance Agreements

Entering a Performance Agreement with Alfa Laval gives you full peace of mind and guaranteed performance. Alfa Laval’s team of MBR experts make sure you get the flux and TSS level specified in your agreement.

All we ask is that you send us operating data three times per year so we can evaluate the operation of your system. Once per year, an Alfa Laval MBR expert visits your plant to discuss optimization possibilities and make a visual inspection.

If you have a Performance Agreement, we are also present during commissioning, and the mechanical warranty is extended up to 5 years.

A year in the life of an Alfa Laval MBR

diagram jan dec[1]
.

Partnership 

We are glad to support you at every step of the process, from the initial design stage and throughout the entire lifetime of your plant.

Our cooperation with customers often starts in the design phase, where we can help optimize the plant to ensure maximum capacity, water quality and energy efficiency. The flexibility of our system lets us customize your new plant according to your exact requirements, and we make sure the biology in your tank gets the best possible conditions.

We can also deliver sludge dewatering equipment that is proven to meet the demands presented by the solids produced in MBR installations.

World Map Gears

Global service network

With Alfa Laval as your service partner, help is always close at hand. We have service personnel in close to 100 countries, ready to assist you in your local language. And our efficient logistics chain makes sure you get any required spare parts as quickly as possible.

.

MBR case stories

There are over 150 Alfa Laval MBR systems installed across the world, handling all types of municipal and industrial wastewater.

Schwander Polska chooses Alfa Laval MBR for low lifecycle costs

The company Schwander Polska designs, builds and operates wastewater plants based on MBR technology. To ensure long and trouble-free uptime at minimum operating cost, the company has decided to use Alfa Laval MBR membranes in all of their projects. 

Alfa Laval MBR maximizes flexibility and effluent quality at KMC

Potato starch producer KMC processes wastewater with 10,000 mg COD/L  in its wastewater treatment plant. Thanks to Alfa Laval’s MBR membranes, the company has the flexibility to use the most suitable bacteria in its bioreactors and can meet the municipality’s demands on effluent quality. 

        

.

Contact us

That information is stored and processed in accordance to our privacy policy.

Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o Membrany MBR

Wybierz kategorię zapytania