Opracowanie wirówki jednorazowego użytku do zbierania komórek

Alfa Laval CultureOne to wydajny i skalowalny system oddzielania wirówkowego z komponentami jednorazowego użytku. Został on specjalnie zaprojektowany, aby sprostać unikalnym wyzwaniom współczesnego przetwarzania biofarmaceutycznego w systemie jednorazowego użytku. Z niniejszego opracowania dowiesz się, w jaki sposób sprawdzone innowacje Alfa Laval w zakresie oddzielania pozwalają systemowi CultureOne zapewnić łagodną obróbkę i zwiększoną wydajność podczas zbierania materiału z fermentacji opartej na kulturach komórkowych. W pewnych warunkach wykazano, że umożliwia on nawet uzyskanie wydajności do 98%.

 

cultureone white paper vignette

Czego dowiesz się z niniejszego opracowania

W niniejszym opracowaniu omówiono solidną konstrukcję wirówki CultureOne, zbudowaną w sposób zapewniający niezawodne i ciche obracanie się elementów separujących. W tekście omówiono również konstrukcję wewnętrzną urządzenia, w tym unikalny Hermetyczny Design Alfa Laval i funkcję TopStream, które razem umożliwiają efektywny proces oddzielania z minimalną lizą. Dowiesz się jak:

  • Delikatne postępowanie ze stężoną zawiesiną komórkową rozcieńczoną ścinaniem dzięki unikalnej konstrukcji TopStream pozwala na odzyskanie komórek z nienaruszonymi mechanizmami produkcji białek
  • CultureOne umożliwia uzyskanie wydajności do 98%
  • Delikatne przetwarzanie z hermetycznymi wlotami w celu zminimalizowania dodatkowej lizy komórek w całym systemie
  • Efektywne wykorzystanie filtrów po odwirowaniu - do 900l/m2.
  • System został zaprojektowany tak, aby skutecznie radzić sobie z zakłóceniami procesu i ekstremalnymi warunkami pracy.

Chcę uzyskać dostęp do białej księgi CultureOne

“Eksperymenty typu dowód słuszności koncepcji wykazały, że możliwy jest ciągły przepływ gęstej zawiesiny komórek CHO przy zachowaniu niskiego zmętnienia i wysokiej filtrowalności fazy jasnej. Pozytywnymi wynikami były również wysokie wartości wydajności oraz zmniejszona liza komórek w linii zasilającej i bębnie obrotowym.”

Eksperyment

Wysoka gęstość (PCV 28%) i próba wysiłkowa.

Przerwa (35 min.) z brakiem przepływu i wirującą miską.

Rezultaty

Praca przy wysokiej zawartości cząstek stałych w nadawie z dobrą klarownością fazy lekkiej (LP) była nadal możliwa. Po przywróceniu przepływu (po przerwie) proces separacji przebiegał zgodnie z oczekiwaniami.

Eksperyment

Badanie na prototypowym systemie jednorazowego użytku, w celu oceny sześciu różnych konfiguracji konstrukcyjnych. Testy przeprowadzono z użyciem płynu do hodowli komórek 7.3% PCV.

Rezultaty

We wszystkich testowanych konfiguracjach możliwe jest osiągnięcie niskiej dodatkowej lizy komórek w nadawie, przy dużej przepustowości filtracji i wysokiej wydajności. Niektóre konfiguracje dawały wyższą przepustowość filtracji przy niskich i średnich współczynnikach obciążenia i prędkościach przepływu.

Eksperyment

Próby z TopStream, gdzie cząstki stałe / zagęszczona biomasa przepływają w kierunku wylotu przez górny dysk.

Płyn do hodowli komórkowych przy 6,6% PCV.

Rezultaty

Osiągnięta koncentracja wynosiła ~70% na wylocie fazy ciężkiej. Dalsze stosowanie siły g dawało do 80%.

Aby zobaczyć bardziej szczegółowe wyniki badań, a także przeczytać analizę wniosków z badań i zrozumieć klucze do sukcesu w projektowaniu CultureOne, wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do naszej białej księgi!