Historia firmy w Polsce

1924 - Alfa Laval rozpoczyna działalność w Poznaniu jako Towarzystwo z ograniczoną poręką Szwedzkie Wirówki Pumpsep, z kapitałem zakładowym wynoszącym 20 000 złotych. Założycielem jest Towarzystwo Akcyjne „Aktiebolaget Pump Separator” w Sztokholmie.

1924 - Otworzony zostaje pierwszy oddział w Warszawie, przy ul. Królewskiej.

Misja firmy opierała się na sprzedaży wirówek systemu Pumpsep i innych przedmiotów związanych z przetwarzaniem mleka oraz służących do urządzeń mleczarskich.

1928 - następuje zmiana nazwy firmy na „Diabolo – Separator".

1929 - przeniesienie siedziby do Warszawy, ul. Królewska 2).

1928-1933 otworzono oddziały we Lwowie i Krakowie, w Wilnie i Brześciu nad Bugiem, w Równem na Wołyniu.

1964 - powstaje BiuroTechniczne Alfa Laval z siedzibą na Nowym Świecie.

1991 - firma zmienia swoją osobowość prawną na Alfa Laval Polska Sp. z o.o., pod którą funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

1993 - Alfa Laval otwiera oddział Morski w Gdyni.

1994 - Alfa Laval przejmuje firmę Heating and Cooling z Łodzi.

2000 - zostaje utworzony Dział Serwisu i Części Zamiennych, który świadczy naprawy serwisowe, udziela pomocy technicznej w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeń, przeprowadza montaż i konserwację parku maszynowego oraz działa na rzecz utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych.

W Łodzi zostaje uruchomiony Warsztat Remontowy Wirówek i Dekanterów oraz Centrum Serwisowe Wymienników Ciepła, w którym przeprowadzane są usługi w zakresie bieżących i kapitalnych remontów dekanterów i wirówek oraz wymienników ciepła.

2004 - Alfa Laval Polska otrzymuje Medal Europejski Business Centre Club za wdrożony na polski rynek Program Usług Serwisowych

2004 - Alfa Laval Polska wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001:2000, gwarantujący najwyższą i powtarzalną jakość usług

2007-2008 firma otrzymuje nagrodę Soilidny Pracodawca Roku

2012 - przeniesienie siedziby Alfa Laval Polska na ulicę Marynarska 15

Gustaf de Laval - założyciel firmy

Jedna z pierwszych wirówek AB Separotor

Pierwszy płytowy wymiennik ciepła