Dane rejestrowe spółki

Alfa Laval Polska Sp. z o. o.

Krajowy Rejestr Sądowy numer 0000046854 prowadzony przez Sąd Rejonowydla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

Regon: P-012032462

NIP: 526-03-08-890

Kapitał zakładowy: 3 800 000 zł