Czarna i Szara Lista Grupy Alfa Laval

Ważnym elementem zarządzania wpływem Grupy Alfa Laval na środowisko jest kontrola substancji niebezpiecznych w zakupionych artykułach (produktach, częściach zamiennych, komponentach, materiałach, preparatach), procesach produkcyjnych i materiałach opakowaniowych.  

Lista Alfa Laval "Black and Grey" zawiera substancje, które są:

  • Zabronione - Całkowicie zabronione
  • Ograniczone - zakazane w niektórych zastosowaniach
  • Substancje budzące obawy - substancje monitorowane

Lista jest ważna dla naszych dostawców, producentów, importerów i handlowców. Lista jest corocznie aktualizowana w celu uwzględnienia wszelkich zmian legislacyjnych.

Jeżeli artykuł zawiera substancje z czarnej i szarej listy, należy natychmiast poinformować o tym fakcie osobę odpowiedzialną za kontakty z nabywcami w Alfa Laval. 

earth 661447 1920 Copy

Alfa Laval stworzyła narzędzie do wyszukiwania, które jest pomocne w przeszukiwaniu czarnej i szarej listy pod kątem numerów CAS i/lub EC Twoich chemikaliów. Jest to bardzo pomocne, jeżeli masz listę chemikaliów, które musisz sprawdzić. Uwaga, nie wszystkie substancje na liście mają określone numery identyfikacyjne takie jak CAS lub EC, dlatego nie można ich wyszukiwać za pomocą tego narzędzia. 

Czarna i Szara Lista jest na życzenie dostępna w wersji excel. Wersja excel jest niekontrolowanym dokumentem zawierającym tylko listy chemiczne Czarnej i Szarej Listy (nie zawiera stron tytułowych i przypisów).