Dla dostawców

Alfa Laval oferuje ogromne możliwości w zakresie zakupów związanych z produkcją. Posiadamy około 40 zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucyjnych w Europie, Azji i obu Amerykach o łącznej wartości zakupów przekraczającej 1 000 mln EUR.

Oferujemy jeden punkt kontaktowy dla naszych wybranych dostawców, otwierając możliwości sprzedaży bardzo dużych ilości towaru na całym świecie. Dajemy Ci szansę na regularny i rosnący biznes, zbudowany z szerokiej gamy segmentów klientów.

Sprawdź możliwości biznesowe

Chcemy rozwijać relacje z naszymi obecnymi i potencjalnymi nowymi dostawcami, aby znaleźć właściwych, konkurencyjnych partnerów na przyszłość.

W celu znalezienia właściwych, konkurencyjnych partnerów na przyszłość jesteśmy zainteresowani rozwijaniem relacji i biznesu z istniejącymi i potencjalnymi nowymi dostawcami.

Wspólny rozwój

Kontrakt z Alfa Laval oznacza wspólny rozwój procesów zmierzający do osiągnięcia wspólnych celów, z ciągłą oceną wyników. Dobre wyniki otwierają możliwość poszerzenia asortymentu i rozwoju. Nagroda dla Dostawcy Roku została ustanowiona w celu wyróżnienia najlepszych wyników globalnych w oparciu o rozwój kosztów, dostawy, jakość, czas realizacji, wzrost wolumenu, elastyczność i komunikację.

Nasze oczekiwania

W oparciu o uzgodnione plany i działania, oczekiwania Alfa Laval wobec naszych dostawców są...

 • współpraca w celu osiągnięcia ciągłej poprawy jakości w duchu ISO 9001 i zgodnie z uzgodnionym planem postępu.
 • współpraca w celu ciągłego skracania czasów realizacji i zwiększania elastyczności w oparciu o uzgodniony plan.
 • współpraca w celu ciągłego obniżania kosztów całkowitych w oparciu o wspólny cel i uzgodniony plan postępu. Naszym celem jest bycie zawsze lepszym niż inflacja.
  promowanie zdolności produkcyjnych, funkcji i modułów w skali globalnej, a nie w skali lokalnej.
 • Alfa Laval ma być głównym klientem, reprezentującym 15 - 35% obrotów dostawcy.
  że dokumenty Alfa Laval oraz opracowane procedury i techniki nie mogą być w żaden sposób ujawniane osobom trzecim.
 • zobowiązanie do współpracy w inicjowaniu działań w przypadku wystąpienia katastrofy.
  otwarta komunikacja w celu stałego przekazywania ogólnych informacji dotyczących kondycji przedsiębiorstwa.
 • gotowość do podejmowania działań, aby zawsze być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w zakresie produktów dostarczanych do Alfa Laval i zobowiązanie do wykorzystywania tej wiedzy w projektach rozwoju produktów Alfa Laval.
 • akceptacja i dostosowanie Zasad Biznesowych Alfa Laval jako wytycznych dla owocnej współpracy. Dotyczy to również dostawcy:
 • jest w stanie w sposób ciągły zagwarantować, że wykorzystywana siła robocza i pracownicy pracują w akceptowalnych warunkach i zgodnie ze wszystkimi lokalnymi rolami i przepisami.
 • posiadanie podstawowego systemu do śledzenia wpływu na środowisko i wprowadzania ulepszeń.

 

Mamy sześć globalnych grup towarowych

 • Metale
 • Odlewy i odkuwki
 • Obróbka skrawaniem, formowanie i wytwarzanie
 • Oprzyrządowanie elektryczne i elementy przepływowe
 • Uszczelki, elementy złączne i przekładnie
 • Materiały pośrednie