Arctigo

Program doboru

Alfa Laval oferuje dostęp do najnowocześniejszego programu doboru AlfaSelect Air. Posiada on oddzielne moduły do doboru cieplnego oraz konfiguacji mechanicznej czyli wyboru opcji dodatkowych, możliwość wyszukiwania numerów katalogowych oraz cen części zapasowych. Dostępny jest też program do wykonania bilansu komory chłodniczej dla różnych zastosowań.

 

    

Alfa Laval uczestniczy w programie Eurovent Certify All Programme (dla skraplaczy chłodzonych powietrzem, dry coolerów oraz chłodnic z zaworem rozprężnym HFC DX).

Chłodnice Arctigo

Typoszereg chłodnic