Zrównoważony rozwój w całym łańcuchu dostaw

Przyszły sukces Alfa Laval zależy od wyników biznesowych jej dostawców. Nieustannie pracujemy nad identyfikacją i poprawą wyników naszych dostawców.

DATA 2023-11-28

Bardziej zrównoważona przyszłość

Wymagania naszych klientów odzwierciedlają coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój w społeczeństwie, a dla Alfa Laval oznacza to również dotarcie do naszych dostawców. Zasady Biznesu Alfa Laval odgrywają integralną rolę w naszym procesie zaopatrzenia. Cztery Zasady Biznesu - Środowiskowa, Społeczna, Uczciwości Biznesowej i Przejrzystości - opisują sposób, w jaki działamy w społeczeństwie, jednocześnie realizując nasze cele biznesowe. Alfa Laval od pięciu lat pracuje nad wdrożeniem Zasad Biznesowych w łańcuchu dostaw. "Nakładając wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju na naszych bezpośrednich dostawców, zachęcamy ich do rozwijania swoich możliwości, aby sprostać bardziej rygorystycznym wymaganiom, a tym samym stać się bardziej zrównoważonym" - mówi Johan Östblad, Supplier Risk & Compliance Manager.

W Alfa Laval wszyscy pracownicy działu zaopatrzenia przechodzą obowiązkowe szkolenie z zakresu naszych Zasad Biznesowych, a wszyscy kierownicy przeszli szkolenie pogłębione. W celu zapewnienia, że priorytetowo traktujemy dostawców, którzy stwarzają największe ryzyko naruszenia naszych Zasad Biznesowych, współpracujemy z działem zarządzania ryzykiem dostawców w celu identyfikacji, oceny i kontroli ryzyka w łańcuchu dostaw.

Zwiększanie zrozumienia dostawców

Najwyższym priorytetem jest poprawa zdrowia i bezpieczeństwa, warunków pracy oraz środowiska pracy pracowników naszych bezpośrednich dostawców w krajach i branżach wysokiego ryzyka. Kluczowym czynnikiem wpływającym na poprawę sytuacji w łańcuchu dostaw jest lepsze zrozumienie przez dostawców naszych Zasad Biznesowych. Prace nad wdrożeniem Zasad Biznesowych koncentrowały się w Indiach i Chinach. "W ubiegłym roku ponad 200 dostawców wzięło udział w inicjatywach mających na celu zwiększenie poziomu zrozumienia. Dostawcy, którzy wzięli w nich udział, po przeprowadzeniu przeglądów poczynili szybsze postępy i wykazali się lepszym zrozumieniem faktu, że te ulepszenia będą również korzystne dla ich działalności" - wyjaśnia Johan Östblad, Supplier Risk & Compliance Manager. W marcu i kwietniu bieżącego roku 17 naszych pracowników w Meksyku i Brazylii zostało przeszkolonych zarówno w zakresie procesu audytu dostawców, jak i Zasad Biznesowych Alfa Laval.

Alfa Laval's Business Principles


  • Social – respect for human rights is fundamental
  • Environment – we optimize the use of natural resources
  • Business integrity – high ethical standards guide our conduct
  • Transparency – our commitment to open dialogue builds trust

Read more

Read more in the Sustainability Report 2017

Ocena ryzyka dostawcy

Aby zapewnić, że priorytetowo traktujemy dostawców, którzy stwarzają najwyższe ryzyko naruszenia naszych Zasad Biznesowych, stosujemy trzy poziomy oceny ryzyka:

Product & production

Risk related to occupational health and safety or environmental impacts associated to supplier production processes.

Governance & policies

Risk based on analyses and screenings of the supplier’s available documentation of CSR policies and governance.

Risk based on analyses and screenings of the supplier's available documentation of CSR policies and governance.

Country risk

Risk related to human rights breaches or bribery/corruption in the country where the supplier is based.

Risk related to human rights breaches or bribery and corruption in the country where the supplier is based.