Różnorodność sprzyja rozwojowi

Alfa Laval jest międzynarodową firmą o globalnym zasięgu. Różnorodność i integracja są kluczowymi priorytetami, a celem jest, aby skład pracowników odzwierciedlał rynki geograficzne, na których działamy.

DATA 2023-11-28

Międzynarodowa firma

Wizją Alfa Laval jest stworzenie integracyjnego miejsca pracy, w którym różnorodność ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów firmy i maksymalizacji potencjału jednostek i całej organizacji.

Alfa Laval jest obecna w ponad 100 krajach i posiada 17 narodowości reprezentowanych wśród wyższej kadry kierowniczej oraz 100 narodowości w całej Grupie. Podejmujemy inicjatywy, które koncentrują się na różnorodności. Jedną z nich jest projekt "Diversity Challenge", w którym kandydaci z różnych środowisk mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia od siebie nawzajem.

Równouprawnienie

Strategia Alfa Laval "Diversity for growth" obejmuje równe możliwości rozwoju zawodowego w celu wspierania kobiet w rozwoju ich kariery w firmie oraz tworzenia dynamicznego i zróżnicowanego środowiska pracy, które przyczynia się do sukcesu firmy. Jedną z inicjatyw w ramach tej strategii jest program rozwoju i mentoringu o nazwie Impact.

Celem programu jest identyfikacja, utrzymanie i rozwój liderek w Alfa Laval, aby zwiększyć liczbę stanowisk kierowniczych zajmowanych przez kobiety. Impact oferuje połączenie szkoleń i sesji coachingowych opartych na obszarach rozwoju określonych przez uczestniczki. W sumie w programie wzięły udział 43 kobiety, a wyniki pokazują, że 70% uczestniczek zajmuje nowe stanowiska rok po zakończeniu programu.

Alfa Laval zmniejszyła różnicę pomiędzy odsetkiem kobiet na stanowiskach kierowniczych i wśród pracowników. W 2009 roku, udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w grupie wynosił 15%, a celem było osiągnięcie 20%. Obecnie Alfa Laval osiągnęła cel 20 procent kobiet na stanowiskach kierowniczych, co odzwierciedla również udział kobiet w całej grupie.

Uczestnicy programu Impact 2018

Elna Persson; Program Manager, Christina Lisbona, Joakim Thölin, Malgorzata Moczynska, Joakim Vilson, Hemlata Joglekar, Susanne Phalen Åklundh, Sara Billo, Ekaterina Akulina, Evgenia Kuchuk, Tracey Putnam, Stefan Hansson, Linda Karlsson, Casper Andersen, Belinda Lau, Juanita Ramírez, Alex Syed, Anna Wenemark, Lina Florwald, Sammy Hulpiau, Mikael Tydén, Anita Byskov, Julien Gennetier, Minna Westerlund; Zewnętrzny konsultant i facylitator/szkoleniowiec (Generact), Thomas Möller, Lars Dithmer.

Przeczytaj wywiad z jednym z uczestników

"Różnorodność promuje kreatywność i innowacyjne myślenie oraz jest niezbędna do osiągnięcia celów naszej firmy".

Pascale Gimenez, Senior Vice President Human Resources

Poznaj ludzi biorących udział w wyzwaniu Diversity Challenge