Optymalizacja procesów renderowania na sucho w celu uzyskania 40% oszczędności energii oraz poprawy jakości i wydajności białka i tłuszczu

Producent tłuszczu oraz mączki mięsno-kostnej Proteg SpA zwrócił się do Alfa Laval z prośbą o poprawę jakości produktów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii i emisji do środowiska. Prośba? Wyższa zawartość białka, aby podnieść cenę sprzedaży śruty białkowej do karmy dla zwierząt oraz wyższej jakości tłuszczu do wykorzystania w biopaliwie, co przekłada się na wyższą wydajność. Rozwiązanie? Dodanie Alfa Laval Dry Rendering Optimizer, wysoce wydajnego, ekonomicznego systemu do istniejących linii procesu renderowania na sucho, zwiększenie zawartości białka w mączce o 3–5% i uzysk tłuszczu większy o ponad 10% przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii o 40%.

DATA 2023-11-28
Raw red meat shutterstock 143972758 RET

Doświadczenie procesowe w pracy


Założona w latach czterdziestych XX wieku rodzinna firma z siedzibą w Neapolu we Włoszech jest wiodącym producentem produktów renderowanych, przetwarzającym produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i odpady z rzeźni w wartościowe produkty przeznaczone na karmę dla zwierząt domowych i paliwa odnawialne. Alfa Laval zaprosiła firmę Proteg do odwiedzenia swojego biura w Danii, aby mogła ona skorzystać z jej wiedzy procesowej i obejrzeć zakłady utylizacyjne w międzynarodowym przedsiębiorstwie w USA, aby na własne oczy przekonać się jak działa specjalistyczna wiedza i sprzęt Alfa Laval.

Solidne partnerstwo w zakresie konwersji hybrydowych zakładów utylizacyjnych

„Proteg było zadowolone z trwającej współpracy firmy z Alfa Laval, w tym uruchomienia zakładu utylizacyjnego mięsa z kluczowymi komponentami Alfa Laval osiem lat temu oraz z ciągłej optymalizacji operacji. „Zobaczyć znaczy uwierzyć” — mówi Salvatore Papa, dyrektor generalny Proteg. Byliśmy pod wrażeniem tego, co zobaczyliśmy podczas naszych wizyt w USA i czego nauczyliśmy się w Danii, rozmawiając z ekspertami Alfa Laval o naszych potrzebach w dziedzinie przetwórstwa spożywczego.”


Obniż koszty operacyjne o 40% dzięki optymalizacji i automatyzacji

Bazując na 20-letniej współpracy biznesowej z Alfa Laval, firma Proteg zdecydowała się uzupełnić swój zakład renderowania na sucho o Alfa Laval Dry Rendering Optimizer, instalację ciągłego wytapiania na mokro w celu odzyskania śruty białkowej o wyższej jakości i zwiększenia produkcji tłuszczu o wysokiej czystości dla paliw ze źródeł odnawialnych. Rozbudowany zakład przetwarza 10 ton mięsnych produktów ubocznych składających się zazwyczaj w 60% z kości i w 40% z tkanek miękkich na godzinę.


Wprowadzenie systemów automatyki Alfa Laval do zarządzania procesem renderowania na sucho przyczyniło się do 40% redukcji wydatków operacyjnych. Automatyzacja uwalnia wysoko wykwalifikowanych pracowników od czasochłonnych zadań wymagających dużej ilości danych, polegających na ręcznym ustawianiu i resetowaniu parametrów krytycznego sprzętu. Zamiast tego Proteg dobrze wykorzystało wiedzę pracowników, aby mogli robić to, co potrafią najlepiej, lub zapewniło podnoszenie kwalifikacji do bardziej przydatnych zadań, zwiększając satysfakcję pracowników.

Meat Rendering Plant ret

Oszczędność energii o 40% i do 5% wyższa zawartość białka w karmie dla zwierząt


Przekształcenie linii technologicznych z wytapiania na sucho na wytapianie na mokro obniżyło koszty energii o 40% i poprawiło jakość produktu, zwiększając zawartość białka nawet o 5%. Inwestycja w automatyzację renderowania na mokro pomogła przyspieszyć produkcję i obniżyć koszty operacyjne, zwiększając zarówno wydajność, jak i przychody.


Lepsza stabilność mączki białkowej i wzrost uzysku tłuszczu o ponad 10%


Przekształcanie mięsnych produktów ubocznych w wartościową mączkę tłuszczową i białkową o wysokiej czystości generuje większe przychody dla firmy Proteg i przyczynia się do osiągania jej celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przekształcenie instalacji renderowania na sucho w instalację renderowania na mokro poprawiło wydajność o ponad 10%.

99,8% czystego tłuszczu o optymalnym kolorze i zawartości wilgoci


Wysoka zawartość tłuszczu w mączce stwarza ryzyko degradacji produktu oraz nieprzyjemnego smaku lub zapachu. System renderowania na mokro Alfa Laval zwiększył stabilność mączki białkowej, usuwając około 50% resztkowego tłuszczu w porównaniu z konwencjonalnymi wytapianymi mączkami mięsno-kostnymi. Co więcej, energooszczędny, niezanieczyszczający system odparowywania Alfa Laval wykorzystuje ciepło odpadowe w celu zagęszczenia rozpuszczalnego w wodzie białka w fazie lepkiej wody. Zatężenie wody stojącej przed suszeniem zmniejsza potrzebę wytwarzania świeżej pary technologicznej.


Połączenie fazy stałej z dekantera ze stężoną lepką wodą i suszenie jej w suszarce tarczowej w celu wytworzenia pary cieplnej odpadowej znacznie zmniejsza ciepło wymagane dla systemu procesowego. Po wyjściu ze szuszarki, chłodnica obniża temperaturę mączki do temperatury otoczenia w celu zachowania stabilności. Jakość mączki białkowej ma wyższą wartość rynkową ze względu na wysoką zawartość białka w mączce i bardzo niską zawartość tłuszczu. W razie potrzeby możliwe jest również zwiększenie zawartości wilgoci w mączce białkowej.

dry rendering optimizer option1

90% oszczędności kosztów rafinacji tłuszczu i tłuszcz o wyższej czystości


Alfa Laval Dry Rendering Optimizer umożliwia uzyskanie tłuszczu o wysokiej czystości do wykorzystania w biopaliwach bez rafinacji chemicznej, takiej jak neutralne odśluzowywanie, wymaganej w przypadku typowego suchego tłuszczu utylizacyjnego. Oszczędności w kosztach rafinacji tłuszczu są zatem według Proteg zmniejszone o 90%. Jakość produkowanego tłuszczu jest zasadniczo wolna od fosforu. Podobnie jak wysokiej jakości białko wytwarzane w mączce, wyekstrahowany tłuszcz ma również wyższą wartość rynkową, generując większe przychody dla Proteg.

Zawsze współpracujemy z Alfa Laval w celu dopracowania operacji. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszej bliskiej i konstruktywnej współpracy oraz wykorzystanie know-how Alfa Laval w celu dostosowania rozwiązań do naszych wymagań.


Globalna specjalistyczna wiedza, lokalne wsparcie


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w rafinacji tłuszczów i olejów, Alfa Laval od dziesięcioleci zajmuje się rafinacją olejów i tłuszczów dla przemysłu spożywczego. Jako globalny dostawca rozwiązań w zakresie wymiany ciepła, separacji i transportu płynów, Alfa Laval jest zaangażowana w dostarczanie firmie Proteg stałej wiedzy i wsparcia w zakresie inżynierii procesowej, gdy jej wymagania dotyczące przetwarzania ewoluują, aby nadążyć za popytem.

Najważniejsze technologie

Oszczędność energii

 

Przekształcenie linii technologicznych z renderowania na sucho na renderowanie na mokro obniżyło koszty energii o 40%.

Oszczędność kosztów

Automatyzacja obniżyła koszty operacyjne o 40%. Wyeliminowanie rafinacji chemicznej obniża koszty rafinacji tłuszczu o 90%.

Zwiększone przychody i zmniejszone emisje

• Do 5% wyższa zawartość białka
• 99,8% czystego tłuszczu o optymalnym kolorze i zawartości wilgoci
• Lepsza stabilność mączki białkowej
• Wzrost wydajności tłuszczu o ponad 10%