UN Global Compact - platforma dla partnerstwa

Alfa Laval aktywnie wspiera UN Global Compact, dobrowolną inicjatywę opartą na zobowiązaniach firm do wdrażania uniwersalnych zasad zrównoważonego rozwoju.

DATA 2022-01-27

Global Compact

Alfa Laval jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact od 2011 roku i stosuje się do jej dziesięciu zasad odpowiedzialnego biznesu. Global Compact jest strategiczną inicjatywą polityczną dla przedsiębiorstw, które zobowiązują się do dostosowania swoich działań i strategii do dziesięciu powszechnie akceptowanych zasad w zakresie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Popieramy inicjatywę ONZ Global Compact i cenimy sobie przynależność do globalnej platformy zrównoważonego rozwoju dla biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i agencji ONZ. Aktywnie współpracujemy z interesariuszami w całym naszym łańcuchu wartości i na wszystkich poziomach, aby opracowywać wspólne rozwiązania i tworzyć wspólną wartość. Wierzymy, że im lepiej potrafimy współpracować z naszymi interesariuszami, tym większe sukcesy może odnosić nasza firma" - mówi Catarina Paulson, Dyrektor Działu Zrównoważonego Rozwoju.

 


Catarina Paulson

Head of Sustainability

Zasady Biznesowe Alfa Laval obejmują dziesięć zasad. Jako uczestnik, Alfa Laval ujawnia postępy we wdrażaniu dziesięciu zasad w corocznym raporcie zrównoważonego rozwoju. Przestrzeganie Zasad Biznesu daje nam wiele możliwości przyczynienia się do bardziej zrównoważonej przyszłości i zapewnienia ludziom lepszych warunków życia.

O UN Global Compact

  • UN Global Compact to wezwanie skierowane do firm z całego świata, aby dostosowały swoje strategie i działania do dziesięciu uniwersalnych zasad w zakresie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz aby podjęły działania wspierające szersze cele ONZ.
  • Global Compact to dobrowolna platforma przywódcza służąca dialogowi i uczeniu się. Z ponad 12 000 sygnatariuszy w 170 krajach jest to największa na świecie inicjatywa na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej.

Alfa Laval angażuje się w proces osiągnięcia globalnych celów

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju na rok 2030, zwanych jako Cele Globalne. Zostały one uznane za obowiązujące przez liderów z całego świata. A rolą właśnie takich firm jak Alfa Laval jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą je osiągnąć.Poznaj jak kluczowe rozwiązania Alfa Laval pozwalają realizować Globalne Cele

17 Globalny cel

17 celem globalnym jest wzmocnienie środków realizacji i ożywienie Globalnego Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Alfa Laval jest sygnatariuszem UN Global Compact od 2011 roku. Aktywnie angażujemy się we współpracę z interesariuszami w całym łańcuchu wartości i na wszystkich poziomach, aby wypracowywać wspólne rozwiązania i tworzyć wspólną wartość.

SDG 17 Vignette