Liderki w naszej branży

Strategia Alfa Laval "Diversity for growth" obejmuje równe szanse rozwoju zawodowego. Jedną z inicjatyw wspierających kobiety w ich rozwoju zawodowym jest Impact, nasz program mentoringu dla kobiet liderów.

DATA 2023-11-28

Program rozwoju i mentoringu

Celem programu jest identyfikacja, zatrzymanie i rozwój liderek w Alfa Laval, aby zwiększyć liczbę stanowisk kierowniczych zajmowanych przez kobiety. Program został zainicjowany w związku z różnicą pomiędzy odsetkiem kobiet wśród pracowników a odsetkiem kobiet wśród liderów. W 2009 roku, kiedy program został wprowadzony, odsetek kobiet liderów w grupie wynosił 15 procent, a celem było osiągnięcie 20 procent. Obecnie Alfa Laval osiągnęła cel 20 procent kobiet na stanowiskach kierowniczych, co odzwierciedla również udział kobiet w całej grupie.

Od lewej: Elna Persson (kierownik projektu), Linda Karlsson, Lina Florwald, Sara Billo, Evgenia Kuchuk, Juanita Ramirez, Anita Byskov, Minna Westerlund (konsultant zewnętrzny), Hemlata Joglekar, Anna Wenemark, Tracey Putnam, Cristina Lisbona, Ekaterina Akulina i Belinda Lau.

Jedną z dwunastu kobiet biorących udział w programie jest Belinda Lau, która pracuje jako menedżer w jednostce biznesowej Uszczelkowe Płytowe Wymienniki Ciepła (Przemysł Procesowy) oraz w jednostce biznesowej Spawane Wymienniki Ciepła w Chinach. Podczas programu uczestniczki otrzymały wyzwanie i wsparcie w rozwoju własnej kariery, a Belinda Lau jest pod dużym wrażeniem dotychczasowego programu.

Instruktorzy kursu, mój mentor i koledzy z klasy inspirują mnie do ciągłego doskonalenia się i wszyscy pomagamy sobie nawzajem, aby stać się lepszymi liderami. To dobrze wpisuje się w strategię DNA Alfa Laval. W końcu, jako kierownik jednostki biznesowej jestem odpowiedzialna zarówno za osiąganie wyników przez mój zespół, jak i za to, jak się zachowujemy" - mówi Belinda.

Program wspiera rozwój kariery w firmie i obejmuje zarówno sesje szkoleniowe, jak i dziesięciomiesięczny mentoring, w ramach którego wschodzący liderzy są łączeni z doświadczonymi menedżerami z kierownictwa grupy lub top managementu. Uczestnicy pochodzą z różnych części organizacji, a program stanowi platformę do poszerzania kontaktów. Sesje szkoleniowe koncentrują się na rozwoju osobistym, ścieżkach kariery, skutecznej komunikacji, budowaniu marki osobistej, strategii i taktyce oraz wyznaczaniu i osiąganiu celów. Podczas ostatniej sesji grupa pracowała nad sposobami udzielania i otrzymywania informacji zwrotnej, a także nad znaczeniem proaktywnej pracy z informacją zwrotną. "Pracowałam nad tym zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. To było satysfakcjonujące widzieć różnicę, jaką mogą zrobić nawet małe poprawki" - mówi Belinda.

Program zapewnia uczestnikom platformę do ustalania priorytetów. "Uczestnicy sami wybierają obszary, na których chcą się bardziej skupić" - mówi Belinda. "Podoba mi się w kursie to, że części programu są dostosowane do indywidualnych potrzeb. Istnieje system mentoringu oraz coaching buddies, dzięki czemu mamy ciągłe wsparcie i informacje zwrotne na temat naszych postępów. Dzięki temu wybrane obszary zainteresowania znajdują się na pierwszym planie naszych myśli, a my jesteśmy świadomi naszych działań i zachowań" - podsumowuje.

Czy wiesz, że?

  • Program jest jedną z inicjatyw w ramach strategii "Diversity for growth", obejmującej równość szans zawodowych, której celem jest wspieranie kobiet w rozwoju ich kariery w firmie oraz tworzenie dynamicznego i zróżnicowanego środowiska pracy w celu utrzymania sukcesu firmy.
  • Program oferuje połączenie szkoleń i sesji coachingowych opartych na obszarach rozwoju określonych przez uczestniczki. W sumie w programie wzięły udział 43 kobiety.

  • Możesz przeczytać więcej o programie mentorskim i różnorodności

Alfa Laval’s Sustainability Report 2017

Alfa Laval angażuje się w proces osiągnięcia globalnych celów

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju na rok 2030, zwanych jako Cele Globalne. Zostały one uznane za obowiązujące przez liderów z całego świata. A rolą właśnie takich firm jak Alfa Laval jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą je osiągnąć.Poznaj jak kluczowe rozwiązania Alfa Laval pozwalają realizować Globalne Cele

5 Cel globalny

5 Globalnym Celem jest osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt. Różnorodność i integracja społeczna są kluczowymi priorytetami Alfa Laval i dąży się do tego, aby skład pracowników odzwierciedlał rynki geograficzne, na których działa Alfa Laval.

SDG 5 Vignette 2