Alfa Laval zwiększa udział energii odnawialnej

W ostatnim czasie oddziały Alfa Laval w Jiangyin, Kunshan i Qingdao przestawiły się na zakup energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że Alfa Laval wykorzystuje obecnie energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych do pokrycia ponad jednej trzeciej całkowitego rocznego zużycia energii elektrycznej na całym świecie.

DATA 2023-11-28
renewable energy 1920x480

Energia odnawialna

Ponad jedna trzecia energii elektrycznej zużywanej przez Alfa Laval pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Alfa Laval wyznaczyła sobie cele środowiskowe na rok 2020, w tym zmniejszenie zużycia energii o 10% i emisji dwutlenku węgla o 15% w porównaniu z rokiem 2015. Aby Alfa Laval osiągnęła swój cel dotyczący emisji dwutlenku węgla do 2020 roku, Alfa Laval ma strategiczny plan zwiększenia udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Aby osiągnąć nasze cele na rok 2020, zwiększyliśmy nacisk na energię i emisję dwutlenku węgla w naszych zakładach produkcyjnych. W ubiegłym roku podjęliśmy decyzję o zwiększeniu inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej" - mówi Mikael Tyden, dyrektor operacyjny.

Emisja dwutlenku węgla jest wyższa w zakładach, w których energia elektryczna jest wytwarzana z węgla lub innych paliw kopalnych. Teraz, gdy energia elektryczna kupowana przez trzy duże zakłady produkcyjne w Chinach jest w 100% odnawialna, emisja dwutlenku węgla przez Alfa Laval zostanie zredukowana o 19 000 ton rocznie. Przekłada się to na zmniejszenie emisji Alfa Laval z zakresu 1 i 2 o ponad 20%.

 

W Alfa Laval prowadzone są działania mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zużycia energii. Działania te obejmują uznanie energii za kluczowy wskaźnik wydajności we wszystkich zakładach produkcyjnych, nowo utworzoną międzyzakładową grupę ds. energii, która skupi się na dzieleniu się najlepszymi praktykami oraz ogólnofirmowy projekt, który zostanie wdrożony w tym roku, mający na celu przejście na oświetlenie LED.

Mikael Tyden, Head of Operations

Mikael Tyden, Head of Operations

Zrównoważone działania

Alfa Laval dąży do optymalizacji wykorzystania zasobów naturalnych zarówno we własnej działalności, jak i w działalności naszych klientów. W ramach tego zobowiązania, nieustannie pracujemy nad zmniejszeniem zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Alfa Laval pracuje nad zrównoważonym rozwojem w swojej własnej działalności?

sustainability 640x360

Zrównoważone rozwiązania dla lepszego świata

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych przyczynia się do długofalowego zrównoważonego rozwoju naszej planety i zapewnia znaczące korzyści dla klimatu, zdrowia i gospodarki. Alfa Laval posiada szeroką gamę urządzeń i usług wspierających rozwój energetyki odnawialnej.

concentrated solar power 640x360