Wzmocnienie pozycji dziewcząt poprzez edukację

W ramach zaangażowania Alfa Laval w działalność społeczną, firma wspiera 40 dziewcząt w Indiach, przyznając im stypendia na okres pięciu lat.

DATA 2023-11-28
CSRIndia

Avasara Academy to progresywna szkoła średnia, która kształci dziewczęta o wyjątkowej obietnicy. Program stypendialny, który wesprze 40 dziewcząt z Avasara Leadership Institute został oficjalnie zainaugurowany przez Anantha Padmanabhan, Managing Director India i Cluster President India-Middle East-Africa w czerwcu 2018 roku. W uroczystości wzięli udział Joseph Cubas, dyrektor Avasara, studentki oraz z Alfa Laval India, Nishant Srivastava, Lalita Vasu i Devendra Birajdar. Wybór uczniów do stypendiów był oparty na wynikach w nauce dziewcząt i ich sytuacji finansowej.

Cieszę się, że Alfa Laval podjęła się realizacji tego projektu i mam nadzieję, że będziemy mogli przyczynić się do zrównoważonego rozwoju tej społeczności i wesprzeć te zdolne dziewczęta w realizacji ich marzeń" - mówi Anantha Padmanabhan, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający klastra.

Oprócz wspierania 40 uczniów stypendiami przez pięć lat, projekt obejmuje również instalację paneli słonecznych na czterech budynkach szkoły oraz stworzenie nowoczesnej biblioteki.
Zaangażowanie w projekt Avasara będzie największym projektem realizowanym przez Komitet CSR w Indiach w 2018 roku i jest zgodne z Zasadą Biznesową Alfa Laval, która mówi o pozytywnym wpływie na lokalną społeczność.

O Avasara

Avasara Academy jest progresywną szkołą średnią, która kształci dziewczęta o wyjątkowej obietnicy na całe życie przywództwa i wkładu w społeczeństwo. Wybitne uczennice, wybrane na podstawie zasług, angażują się w specjalistyczny program nauczania, który łączy doskonałość akademicką z przywództwem, przedsiębiorczością i studiami nad Indiami. W Avasara, doświadczenie uczenia się obejmuje doradców wydziału, mentorów, możliwości niezależnego studiowania, małe klasy, zróżnicowaną grupę utalentowanych uczniów i program nauczania o niezwykłej głębi. Avasara wierzy, że zdolność studenta do uiszczenia opłat nie powinna wpływać na jego szanse doświadczenia tej unikalnej i holistycznej możliwości edukacyjnej.

Alfa Laval angażuje się w proces osiągnięcia globalnych celów

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju na rok 2030, zwanych jako Cele Globalne. Zostały one uznane za obowiązujące przez liderów z całego świata. A rolą właśnie takich firm jak Alfa Laval jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą je osiągnąć.Poznaj jak kluczowe rozwiązania Alfa Laval pozwalają realizować Globalne Cele

4 Globalny cel

4 Globalny cel zapewnia integracyjną i sprawiedliwą edukację wysokiej jakości oraz promuje możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich. Projekt wspiera rozwój i dbałość o prawa dzieci, edukację i zdrowie, a także przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ numer 4. Edukacja wysokiej jakości.

SDG 4 CSR India