Możliwości kariery - bez względu na płeć

Dyskryminacja kobiet dotyczy wszystkich dziedzin życia, od zdrowia i odżywiania po szkolnictwo, zatrudnienie i politykę. Mimo to istnieje wiele dobrych przykładów na to, że zmiana jest możliwa.

DATA 2023-11-28 AUTOR Cari Simmons & Ulf Wiman ZDJĘCIE Marcos Romano & Maurizio Camagna

KOBIETY SĄ RUTYNOWO dyskryminowane we wszystkich branżach na całym świecie. Równa płaca za równą pracę i równe możliwości kariery są wciąż bardzo odległe. Ale mimo że postęp jest niemiłosiernie powolny i nie brakuje głosów sprzeciwu, są też promyki nadziei.

Na arenie korporacyjnej, coraz więcej firm dostrzega, że różnorodność i równe szanse - nie tylko w odniesieniu do płci - są słuszne ze społecznego i etycznego punktu widzenia, ale także tworzą dynamiczne środowisko pracy, które promuje kreatywność i innowacyjne myślenie. A co za tym idzie - wzrost biznesu.

Wizją Alfa Laval jest stworzenie integracyjnego miejsca pracy, w którym różnorodność jest niezbędna do osiągnięcia celów firmy. Jedna z proaktywnych inicjatyw firmy dotyczy przyciągania, rozwoju i wspierania kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Senior and junior managers

Penny Peng, Senior Manager w Dziale Części i Usług w Chinach oraz Sara Billo, Kierownik ds. Jakości i Bezpieczeństwa Grupy Produktów we Włoszech to dwie menedżerki Alfa Laval, które odniosły sukces i przeszły tę drogę. Są inspirującym wzorem do naśladowania, pokazując, że bycie kobietą i to na najwyższym szczeblu kierowniczym w przemyśle produkcyjnym jest możliwe.

Kiedy Penny ukończyła studia inżynierskie w 1992 roku, Chiny otwierały się na świat. Wiele międzynarodowych firm przyjeżdżało do Chin i zakładało tam swoje oddziały. "Młodzi Chińczycy, tacy jak ja," mówi Penny, "chętnie uczyli się zaawansowanych umiejętności zarządzania i technologii od tych międzynarodowych firm. Wkrótce po ukończeniu studiów dołączyłam do działu Marine w Alfa Laval."

Sara zdecydowała się na pracę w Alfa Laval, ponieważ jest to znana i solidna międzynarodowa firma o dobrej reputacji. Chciała kontynuować rozwój swojej wiedzy i kompetencji w obszarze HSE i pracować w ważnym zakładzie produkcyjnym. "Posiadam dyplom inżyniera chemii i tytuł magistra w zakresie systemów zarządzania BHP i Ochrony Środowiska, a kiedy rozpoczęłam pracę w Alfa Laval w 2004 roku, czułam się bardzo szczęśliwa, że mam możliwość pracy w obszarze, który naprawdę lubię."

Klucz do sukcesu

Spoglądając wstecz na swoją karierę, Penny i Sara zgadzają się, że otwarta i oparta na informacji zwrotnej kultura organizacyjna firmy miała kluczowe znaczenie dla ich sukcesu. Wsparcie, wskazówki i coaching ze strony menedżerów, jak również mentoring są niezbędne, aby wzmocnić wiarę w siebie i wskazać kierunek. Zapytana o osobiste czynniki sukcesu, Penny mówi: "Dla mnie ważne jest, aby być spokojną, konsekwentną, nigdy się nie poddawać i korzystać z możliwości szkoleniowych."

Sara mówi: "Moja konkretna i głęboka wiedza w zakresie Jakości, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska, poparta energią, pasją i silną wolą doskonalenia procesów i wprowadzania zmian kulturowych."

Nie ma wątpliwości, że wymaga to wiele ciężkiej pracy, a na drodze do sukcesu zawsze znajdą się wyboje. Sara mówi, że szczególnie trudnym doświadczeniem była dla niej zmiana stanowiska z lokalizacji na wymiar grupy produktowej oraz odpowiedzialność, która wynika z pracy z wielokulturowymi zespołami i organizacjami o różnej dojrzałości i strukturze. W tym samym czasie w Alfa Laval miała miejsce całkowita reorganizacja.

"Mój menedżer pomógł mi zrozumieć podstawowe przyczyny i skupić się na celach z taką samą energią i zaangażowaniem" - mówi. "Udowodnienie, że potrafię zaakceptować zmiany i przewodzić im, zostało docenione. W rezultacie moja rola została potwierdzona, a ja zyskałam uprawnienia."

PENNY, DUŻYM wyzwaniem był kryzys tytanowy w Chinach, który oznaczał konieczność renegocjacji wszystkich cen kontraktowych ze stoczniami. "Potem był kryzys finansowy w 2008 roku, kiedy anulowano zamówienia" - mówi. "W tych sytuacjach wszystko zależało od zespołu, który pracował razem i znajdował rozwiązania, aby osiągnąć sytuację win-win z naszymi klientami".

Kariera w Alfa Laval

Jednym ze strategicznych celów Alfa Laval w zakresie równych szans jest zmniejszenie różnicy pomiędzy odsetkiem kobiet na stanowiskach kierowniczych a odsetkiem kobiet wśród pracowników. Ale co trzeba zrobić, aby zostać liderem w Alfa Laval?

"Musisz pokazać kierunek, wziąć na siebie odpowiedzialność i być skłonnym do poświęceń, aby członkowie Twojego zespołu Ci zaufali i byli skłonni pójść z Tobą dalej" - odpowiada Penny.

Sara podkreśla, że "zdolność do wywierania wpływu i kierowania zmianami, z silnym naciskiem na osiąganie celów i zawsze mając na uwadze zadowolenie klienta i zaangażowanie ludzi."

Sara i Penny, które same przeszły długą drogę, mają dobre rady dla kobiet, które dopiero zaczynają swoją karierę lub chcą zrobić krok w kierunku zarządzania. Sara zaleca, aby zawsze pracować z wysokimi standardami, koncentrując się na swoich mocnych stronach i tworząc solidną sieć w organizacji. "Ważne jest również, aby czerpać energię i wsparcie od rodziny, aby zachować stabilność i koncentrację na celach" - mówi.

Penny zgadza się z tym: "Wsparcie ze strony członków rodziny jest bardzo ważne. Bądź odważny i uparty i nie bój się o przyszłość".

W skrócie: SARA BILLO

Kierownik ds. jakości i bezpieczeństwa grupy produktów, Alonte, Włochy. Odpowiedzialna również za koordynację i standaryzację procesów związanych z jakością, zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem (QHSE) w zakładach w innych krajach. Rozpoczęła pracę w Alfa Laval w 2004 roku, wykorzystując swoje umiejętności w zakresie Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska (HSE) w czasie, gdy niewiele firm inwestowało w systemy zarządzania HSE.

W skrócie: PENNY PENG

Senior manager, Dział Serwisu, Szanghaj, Chiny. Dwadzieścia pięć lat temu była pierwszą kobietą w Alfa Laval China, która sprzedawała sprzęt morski do chińskich stoczni. Penny nie tylko wprowadziła do stoczni nowe produkty i technologie, ale również przekroczyła granice kulturowe i różnice płci.

Jesteś zainteresowany?

W Alfa Laval zawsze dokładamy wszelkich starań, aby sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Naszą siłą napędową jest przyspieszenie sukcesu dla naszych klientów, ludzi i planety. Jest to możliwe tylko dzięki zaangażowanym pracownikom z ciekawym umysłem. Ciekawość jest iskrą dla wspaniałych pomysłów. A świetne pomysły napędzają postęp.

W naszej sekcji Kariera znajdziesz możliwości dla ciekawskich umysłów, aby mieć trwały wpływ na niektóre z najbardziej palących problemów naszej planety.

Advancing better. With Alfa Laval.

Informacje o rekrutacji w Alfa Laval

Obserwuj nas na:  Follow Alfa Laval on Facebook  Follow Alfa Laval on LinkedIn

Alfa Laval angażuje się w proces osiągnięcia globalnych celów

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju na rok 2030, zwanych jako Cele Globalne. Zostały one uznane za obowiązujące przez liderów z całego świata. A rolą właśnie takich firm jak Alfa Laval jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą je osiągnąć.Poznaj jak kluczowe rozwiązania Alfa Laval pozwalają realizować Globalne Cele

Read Here customer magazine No 36

United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) set the vision humanity needs to work towards, now it's up to businesses like ours to take us there. Read how we and our customers make a difference.

Here No 36 clickable version

Here No 36 download version

"Udowodnienie, że potrafię zaakceptować i prowadzić zmiany, zostało docenione. W rezultacie zobaczyłam, że moja rola została wzmocniona i potwierdzona."

Sara Billo, Kierownik ds. jakości i bezpieczeństwa grupy, Alfa Laval Włochy

sara billo 640x360

"Musisz pokazać kierunek, wziąć odpowiedzialność i być skłonnym do poświęceń, aby członkowie twojego zespołu zaufali ci i byli skłonni pójść z tobą dalej".

Penny Peng, Senior manager Service, Alfa Laval China

penny peng 640x360