Audyt wydajnościowy optymalizuje krakowanie parowe w globalnej firmie petrochemicznej

Audyt wydajności i regeneracja wymiennika ciepła Alfa Laval zapewniły optymalną wydajność wymiennika ciepła do chłodzenia wody i wydłużyły okresy między serwisem. Rezultat: zwiększenie całkowitej wydajności instalacji i zmniejszenie rocznego budżetu na konserwację.

DATA 2023-11-28

Audyt wydajności bez otwierania jednostek

"Stijn Moolenaar, Outside Sales Engineer w Alfa Laval Benelux, mówi: "Aby uzyskać optymalną wydajność, każda jednostka musi pracować tak samo. "Podejrzewaliśmy, że tak nie jest - częściowo z powodu nierównomiernego zabrudzenia spowodowanego słonawą wodą z rzeki Schelde, która jest używana jako woda chłodząca. Zaproponowaliśmy przeprowadzenie audytu wydajności, aby zebrać i przeanalizować dane dotyczące rzeczywistych warunków pracy i określić stan płyt - bez otwierania jednostek." 

Regeneracja poprawia wydajność

Chociaż dziewięć wymienników Alfa Laval zostało zaprojektowanych tak, aby mieściły 493 płyty, niektóre z nich miały ich mniej. Dodatkowo, płyty były wymieszane, co uniemożliwiało uzyskanie jednakowej wydajności każdego wymiennika ciepła. 

"Uszczelki były bliskie końca swojej żywotności. Dlatego też zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie kompletnej regeneracji płytowych wymienników ciepła z uszczelkami w naszym Centrum Serwisowym Alfa Laval w Waalwijk (Holandia). Następnie podnieśliśmy liczbę płyt do 493 dla każdego wymiennika ciepła i wymieniliśmy płyty o niskim współczynniku beta na płyty o wysokim współczynniku beta, aby poprawić wydajność" - mówi Moolenaar. 

Ekskluzywny zapas minimalizuje czas przestoju

Ponieważ wystarczające chłodzenie ma kluczowe znaczenie dla wydajności zakładu, wymienniki ciepła mogły być wyłączone z eksploatacji tylko w chłodniejszych miesiącach roku - i to tylko jedna jednostka na raz. Każda jednostka musiała zostać ponownie uruchomiona w ciągu jednego tygodnia. 

Aby zapewnić szybką realizację procesu, skorzystaliśmy z oferty Alfa Laval Exclusive Stock, która gwarantuje dostępność wysokotemperaturowych płyt podczas całego procesu" - Moolenar, Outside Sales Engineer, Alfa Laval Benelux

Następnie przeprowadzono kolejny audyt wydajności w celu dopracowania jednostek i zapewnienia, że każda z nich zapewnia taką samą wydajność. 

Usługi serwisowe Alfa Laval

Portfolio usług serwisowych 360° Alfa Laval gwarantuje realizację potrzeb w każdym zakresie i przez cały cykl życia urządzenia - od uruchomienia, użytkowania, doradztwa i rozbudowy - do usług monitorowania — co pozwala zapewnić maksymalny czas użytkowania pomiędzy serwisami, dostępność części i optymalizację działania.

Dowiedz się więcej o ofercie serwisowej Alfa Laval 360°

O kliencie

Klient ten, zatrudnia ponad 133 000 pracowników i posiada zakłady na całym świecie, jest jednym z największych na świecie dostawców produktów petrochemicznych. Zakład krakingu parowego, znajdujący się w belgijskiej Antwerpii, jest jednym z największych tego typu obiektów w Europie.