Dziewięć wskazówek, jak zaprojektować piwnicę fermentacyjną dla browaru

Planujesz rozbudowę piwnicy fermentacyjnej browaru lub projektujesz nową? Pamiętaj o całościowym podejściu, aby zapewnić nowoczesną, wydajną, zrównoważoną i łatwą w konserwacji instalację.

DATA 2023-11-28

Oto dziewięć wskazówek, o których warto pamiętać, aby piwnica fermentacyjna dla browaru pozwoliła obniżyć koszty energii i wody, była łatwa do rozbudowy w przypadku zwiększenia pojemności oraz zapewniała spokój ducha.

 

Brewery_Cold-Block-Maya-2_re_640x360 (002).jpg

 

1. Optymalizacja wykorzystania przestrzeni w piwnicy fermentacyjnej

Ustawić urządzenia procesowe w sposób ułatwiający instalację i serwis. Rozważ trasy rurociągów i odległości, aby zminimalizować koszty czyszczenia, straty ekstrakcji i ogólne zużycie mediów. Pomyśl o przyszłych rozbudowach i najbardziej ekonomicznym sposobie dodawania nowych zbiorników i rurociągów.

 

2. Grupowanie zbiorników fermentacyjnych

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki zmniejszeniu długości tras rurociągów i używanego sprzętu. Pomaga to zoptymalizować harmonogram produkcji i skrócić wymagany czas czyszczenia.

 

3. Zbuduj elastyczność procesu w swoim układzie zbiorników fermentacyjnych

Im większa skala zgrupowania zbiorników i klastrów dystrybucyjnych, tym większa elastyczność piwnicy fermentacyjnej.

 

4. Zaplanuj bezkolizyjne trasy rurociągów, aby dotrzeć do niemal każdego celu.

Należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniej przestrzeni na przyszłe rury, przejścia, obszary konserwacji, sprzęt i okablowanie elektryczne itp. Projektuj tak, aby umożliwić rozszerzalność cieplną podczas gorącego czyszczenia i zapobiegać uszkodzeniom sprzętu i rurociągów za pomocą pętli rozprężnych lub kolanek U.

 

5. Wybierz zbiorniki montowane na płycie zamiast zbiorników montowanych na nodze

Zmniejszenie złożoności dzięki temu, że jedna ekipa może skupić się na budowie zbiornika i rurociągów glikolowych nad płytą betonową, a druga na pracach instalacyjnych pod płytą. Przyspiesza to instalację i poprawia bezpieczeństwo na budowie.

 

6. Projektowanie najnowocześniejszych zespołów zaworów

  • Prowadzenie produktu. Należy rozważyć zastosowanie rury wylotowej zbiornika oddzielonej od samego zbiornika i pętli. Zapewnia to pełną elastyczność procesu, zmniejsza straty ekstraktu, usprawnia proces czyszczenia na miejscu (CIP) i poprawia jakość produktu. Można też zastosować pionowe zespoły zaworów z prostą rurą łączącą zbiornik z punktem odwadniania i powrotem CIP. Jeszcze inną opcją jest zastosowanie zespołu zaworów z pętlą łączoną, w której rura powrotna CIP podwaja się jako rura produktu dla drugiego zbiornika, co zapewnia lepszą możliwość czyszczenia, mniejsze zużycie wody i mniejsze straty produktu.
  • W przypadku prowadzenia przewodów CIP i gazów można wybierać pomiędzy pionowymi, kompaktowymi, lekkimi i niewymagającymi konserwacji instalacjami, a poziomymi zespołami zaworów z dwugniazdowymi zaworami odpornymi na mieszanie.    

 

7. Przyspawanie zaworu do pobierania próbek bezpośrednio do linii pobierania próbek

Ręczne pobieranie próbek? Czy zautomatyzowane pobieranie próbek? Aby uzyskać optymalną równowagę pomiędzy kosztami a poziomem automatyzacji, należy przyspawać zawór do pobierania próbek bezpośrednio do linii próbkowania. Dzięki zastosowaniu zaworu motylkowego, linia próbkowania i zawór są czyszczone jednocześnie ze zbiornikiem podczas CIP i dlatego nie wymaga to od operatora ręcznego podłączania zaworu próbkowania do CIP; jest to korzyść pozwalająca na oszczędność czasu i zapewniająca higienę procesu i bezpieczeństwo produktu.

 

8. Automatyzacja kontroli gęstości w zbiornikach fermentacyjnych

Zwiększ wydajność swojej piwnicy fermentacyjnej dzięki automatycznej kontroli gęstości.

Opłacalna automatyzacja kontroli gęstości przy użyciu czujników drgań w zbiornikach fermentacyjnych zmniejsza ilość zadań wykonywanych ręcznie i ryzyko błędu ludzkiego oraz poprawia spójność i jakość produktu.  

 

9. Użyj zestawów do budowy piwnic fermentacyjnych

Wstępnie zaprojektowane schematy orurowania i oprzyrządowania upraszczają proces projektowania, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo pracy, elastyczność produkcji, wysokie standardy higieniczne i jakość produktu.