Optymalizacja procesu produkcji piwa bezalkoholowego

Coraz częściej konsumenci wybierają napoje bezalkoholowe 0,0%; trend ten jest szczególnie widoczny wśród prozdrowotnych millenialsów. Według prognoz, globalny rynek piwa bezalkoholowego będzie rósł w tempie 8,1% złożonego rocznego wzrostu (CAGR), osiągając wartość 35,6 mld USD do 2030 roku.

DATA 2023-11-28

System zatężania Alfa Laval Revos™ z dealkoholizacją i dearomatyzacją sprawia, że dostarczanie konsumentom tego, czego oczekują: doskonałego w smaku piwa 0,0%, wina i cydru z koncentratów jest łatwe, opłacalne i bardziej przyjazne dla środowiska. Oprogramowanie do dealkoholizacji napojów (0,5% lub 0,05% ABV) oraz dearomatyzacji napojów (neutralna baza hard seltzer) są dodatkami do podstawowej technologii zagęszczania Alfa Laval Revos.

Optymalna jakość produktu przy mniejszym zużyciu wody

Wiodąca technologia zatrzymywania i usuwania aromatów, system koncentracji Revos wykorzystuje wysokie ciśnienie robocze (120 bar), redukując w ten sposób poziom wody diafiltracyjnej wymaganej do dealkoholizacji lub dearomatyzacji. System może przeprowadzać dealkoholizację, produkować bazę hard seltzer lub wykonywać obie te czynności jednocześnie.

 • Dealkoholizacja dla lepszego zachowania aromatu w piwach dealkoholizowanych
 • Dearomatyzacja dla wysokiej czystości, etanolowo-wodnej bazy dla  hard seltzerów

Sekret? Ścisła struktura porów membrany, która oddziela etanol od związków aromatycznych. Poprawia to jakość produktu i obniża koszty operacyjne. Standardowy system koncentracji Revos jest skonfigurowany do produkcji periodycznej, ale może być również skonfigurowany do produkcji ciągłej.

Osiąganie celów zrównoważonego rozwoju

Przewożenie koncentratu piwa lub koncentratu piwa bezalkoholowego zamiast standardowego piwa wysokoprocentowego pozwala na przykład zmniejszyć liczbę kursów cystern o około 65%. Obniża to również związaną z tym emisję dwutlenku węgla, jak również koszty pracy i paliwa. Oprócz poprawy zrównoważenia łańcucha dostaw, dealkoholizacja i dearomatyzacja przy użyciu systemu zatężania Revos umożliwia produkcję napojów przy użyciu mniejszej ilości wody do diafiltracji, ponieważ wysokie ciśnienie utrzymuje strumień membranowy w systemie zatężania Revos.

Zalety systemu koncentracji Revos

Kluczowe wnioski dla systemu koncentracji Revos z dealkoholizacją i dearomatyzacją obejmują:

 • Zminimalizowane wymagania dotyczące rozcieńczania - Wyższe ciśnienie robocze zmniejsza potrzebę rozcieńczania wymaganego w innych procesach membranowych.
 • Szybsza produkcja - Dealkoholizacja zajmuje mniej czasu, ponieważ dodawana jest minimalna ilość wody. Przyspiesza to produkcję i zmniejsza koszty energii i wody.
 • Większa wydajność - Większa wydajność przy produkcji baz etanolowych o zawartości alkoholu powyżej 20% objętości (ABV), ponieważ wyższe ciśnienie robocze zwiększa limit stężenia, który często wymaga dodania wody na końcu procesu. 

 

 

Korzyści z dealkoholizacji

Dealkoholizacja zapewnia doskonałe zachowanie smaku i aromatu. Zachowanie aromatu w procesie Revos dla bezalkoholowych piw i napojów jest wyjątkowe (patrz wykres powyżej). W porównaniu z procesami termicznymi, Revos zapewnia: 

 • wyjątkową retencję wyższych alkoholi w produktach < 0,5% i < 0,05%.
 • lepsza retencja estrów w produktach 0,5% i 0,05%.
 • wyjątkowy poziom aromatów w produktach 0,5%
 • lepsza retencja aromatów w porównaniu z metodami termicznymi w produktach  0,0%. 

 

Zalety dearomatyzacji

Produkcja neutralnej bazy słodowej wymaga skutecznego usuwania związków aromatycznych. Dzięki wyższemu ciśnieniu roboczemu, system zagęszczania Alfa Laval Revos skutecznie usuwa związki aromatyczne przy minimalnym rozcieńczeniu, zużywając znacznie mniej wody niż inne technologie membranowe, przy zachowaniu rozsądnego strumienia membranowego. Dearomatyzacja:

 • Usuwa wysoki poziom związków zapachowych z fermentowanych płynów bazowych, w tym aldehyd octowy, octan izoamylu, alkohol izoamylowy i izobutylowy
 • Poprawia usuwanie octanu etylu i n-propanolu
 • Uzyskuje się wysokiej czystości etanolowo-wodną bazę do produkcji hard seltzer 

System zagęszczania Revos pomoże Ci uzyskać większe przychody z napojów bezalkoholowych i alkoholowych przy jednoczesnej oszczędności kosztów koncentratów do piwa i napojów. System zagęszczania Revos firmy Alfa Laval umożliwia efektywne kosztowo zatężanie, dealkoholizację i dearomatyzację piwa i napojów alkoholowych.