Dlaczego zakłady przemysłowe potrzebują systemów bezodpływowych?

Procesy przemysłowe wymagają energii, surowców i wody. W wyniku tych procesów powstają produkty, odpady i ścieki. Strategie zarządzania wodą, takie jak zerowy zrzut cieczy (ZLD), mogą zminimalizować pobór wody słodkiej, odzyskać cenne produkty uboczne, obniżyć koszty, zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i zwiększyć zrównoważony charakter całej działalności zakładu.

DATA 2023-11-28

ZLD_640x360.jpg

 

Zakaz odprowadzania ścieków przemysłowych do środowiska

Systemy ZLD oczyszczają ścieki poprzez recykling, odzysk i ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków do celów przemysłowych. Odparowywanie jest ekonomicznym i bezpiecznym dla środowiska sposobem minimalizowania ilości ścieków. Ze ścieków można odzyskać wysokiej jakości wodę do ponownego wykorzystania w procesie lub do korzystnego zrzutu.

 

Poprzez skoncentrowanie ścieków w takim stopniu, jaki jest praktyczny dla danego zastosowania, ilość ścieków może zostać zredukowana. Minimalizacja ilości wody w odpadach obniża koszty usuwania odpadów, ponieważ jest minimalna ilość odpadów stałych i maksymalna ilość oczyszczonej wody do ponownego wykorzystania w procesie. W niektórych przypadkach, cenne zasoby są odzyskiwane z odpadów, zwiększając przychody zakładu.

 

Kompaktowe rozmiary, niższe koszty instalacji

Wytrzymałe i niezawodne systemy ZLD Alfa Laval są płytowymi wymiennikami ciepła o bardziej zwartej budowie niż porównywalne systemy płaszczowo-rurowe o równoważnych wydajnościach. Przekłada się to na bardzo wysoki współczynnik powierzchni do objętości i niższe całkowite koszty instalacji ze względu na mniejszą ilość fundamentów, mniejszy budynek i niższe koszty instalacji na miejscu. Przyspiesza to również czas uruchomienia tego modułowego systemu.

 

Więcej czasu sprawności i mniej czyszczenia

Utrzymywanie wymienników ciepła w czystości jest kluczowe dla ogólnej wydajności ZLD i maksymalizuje czas pracy pomiędzy czyszczeniami. System ZLD Alfa Laval równomiernie wywołuje wysokie prędkości i turbulencje na wszystkich powierzchniach wymiany ciepła. Ten efekt samooczyszczania utrzymuje zawieszone cząstki stałe w obiegu i zapobiega ich gromadzeniu się na powierzchniach płyt. Pomaga również utrzymać lepkość cieczy rozrzedzanych ścinaniem, zmniejszając koszty energii pompowania.

 

Łatwe do czyszczenia: Elastyczność, możliwość dostosowania i dostępność   

Wymienniki ZLD mają tendencję do silnego zanieczyszczania i wymagają okresowego czyszczenia mechanicznego. Uszczelkowe płytowo-ramowe wymienniki ciepła Alfa Laval zapewniają łatwy dostęp do wszystkich powierzchni wymiennika ciepła w celu ich czyszczenia i kontroli. Płyty mogą być łatwo dodawane lub usuwane w (po) instalacji w celu dostosowania wydajności. Konfiguracja płyt może być zmodyfikowana, jeśli ciecze procesowe okażą się inne niż przewidywał pierwotny projekt. Zarówno płyty jak i uszczelki mogą być wykonane z różnych materiałów, odpowiednich dla danego zastosowania. Systemy ZLD Alfa Laval są elastyczne i łatwe do adaptacji, łatwiejsze do czyszczenia niż systemy typu shell-and-tubes, co maksymalizuje czas pracy i ogólną wydajność.

 

Zmniejszenie ryzyka poprzez uczenie się na dużą skalę na małą skalę

Alfa Laval oferuje trzy poziomy analiz i testów, które pomagają określić charakterystykę i wyzwania związane z zastosowaniem ZLD. Alfa Laval może pomóc w analizie ścieków i, z pomocą modelowania komputerowego, przewidzieć odzysk z parownika, podniesienie temperatury wrzenia i potencjał zanieczyszczenia w zakładzie. Skorzystaj z testów stacjonarnych, aby potwierdzić właściwości fizyczne takie jak gęstość, lepkość, temperaturę wrzenia, jakość kondensatu i odzysk z parownika. Można też przeprowadzić testy pilotażowe w celu oszacowania kryteriów wydajności parownika, takich jak zanieczyszczenie wymiennika ciepła i czas pracy pomiędzy cyklami czyszczenia. Dobre zrozumienie składu i właściwości fizycznych ścieków ma kluczowe znaczenie dla wyboru i konfiguracji właściwej technologii oczyszczania.