Wiodący producent żywności inwestuje w zrównoważony rozwój stosując membrany MBR Alfa Laval | Alfa Laval

Wiodący producent żywności inwestuje w zrównoważony rozwój stosując membrany MBR Alfa Laval

Nasha Ryaba jest pionierem w branży przetwórstwa drobiu. Jest największym przetwórcą drobiu w Europie, liderem na rynku ukraińskim i największym ukraińskim eksporterem mięsa drobiowego.

DATA 2021-10-06

U podstaw tego sukcesu leży nacisk na zrównoważony rozwój, który jest jednym z najważniejszych celów dla spółki macierzystej MHP Agro & Industrial Holding, która jest właścicielem fabryki. Już na etapie projektowania fabryki "pod klucz" dążono do tego, aby nie produkować żadnych odpadów stałych, a jednocześnie oczyszczać wszystkie strumienie wody technologicznej zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.

 

 

Do tego stopnia, że podczas przeprowadzania ostatnich modernizacji zakładów produkcyjnych i asortymentu produktów w celu uzyskania certyfikatów ISO22000 i BRC Food Safety, MHP zdecydowało, że konieczna jest modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków, ponieważ diałający obiekt nie był w stanie sprostać nowym wymaganiom w zakresie jakości. Ponieważ firma MHP już wcześniej współpracowała z Alfa Laval w zakresie innych procesów produkcyjnych, naturalnym krokiem było rozwinięcie współpracy w zakresie oczyszczania ścieków.

Technologia bioreaktorów membranowych została wybrana jako ta, która zapewni najbardziej stabilną

jakość ścieków oraz pełną kontrolę procesu. Spółka Marex Technology, która posiada bogate doświadczenie w projektowaniu oczyszczalni ścieków dla drobiu (WWTP) zaprojektowała, wybudowała i uruchomiła system filtracji membranowej MBR Alfa Laval. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków została w pełni uruchomiona latem 2018 roku.   

 

Obecnie bioreaktor membranowy oczyszcza 3750m3 ścieków na dobę. Instalacja została jednak zbudowana z myślą o całkowitej wydajności 7500m3/dzień. Obecnie, po kilku latach eksploatacji technologii, opinie klientów są pozytywne.

 

"Po ponad dwóch latach eksploatacji membran MBR Alfa Laval zainstalowanych w naszej oczyszczalni ścieków, możemy potwierdzić łatwość obsługi tego urządzenia, niskie wymagania konserwacyjne oraz - co dla nas najważniejsze - stabilną, wysoką jakość ścieków" - mówi Vasily Kudinov, kierownik działu zaopatrzenia w MHP.