Niższe o 50% zużycie energii w sieciach ciepłowniczych w Odessie na Ukrainie

Stara technologia i brak serwisu urządzeń są charakterystyczne dla wielu sieci ciepłowniczych na Ukrainie – niektóre mają ponad 60 lat. Władze Odessy zainicjowały ambitny projekt modernizacji. Pierwszy etap rozpoczął się w dzielnicy Yuzhny.

DATA 2023-11-28

Renowacja sieci ciepłowniczej, Odessa

Zakres renowacji objął: kotły, rurociągi, wymienniki ciepła i węzły. Rezultat: całkowite oszczędności energetyczne do 50%.

Nowoczesna miejska sieć ciepłownicza

Nowy system zastąpił tradycyjną, dwu-obwodową instalację sieciową, która charakteryzowała się wysokimi przepływami wody, nieelastyczną dostawą ciepła i nadmiernym poborem ciepłej wody. Zamiast tego wprowadzono nowoczesne 3-obwodowe rozwiązanie do produkcji, dystrybucji i użytkowników indywidualnych. Obwody są oddzielone płytowymi wymiennikami ciepła i węzłami Alfa Laval. Poprzednio zużycie kontrolowane było tylko przez trzy duże węzły. Zostały one zastąpione przez 40 małych i wydajnych węzłów Alfa Laval - po jednym na obsługiwany budynek.

Płytowe wymienniki ciepła

Kilka dużych płytowych wymienników ciepła Alfa Laval, w których zachodzi wymiana ciepła, oddziela pętle produkcyjne i dystrybucyjne. Dzięki wysokiej sprawności cieplnej wymienników, temperatura, ciśnienie, a także natężenie przepływu wody, mogą być utrzymywane na stosunkowo niskim poziomie. Oznacza to, mniejsze zużycie wody, a także pozwala na zmniejszenie ilości rurociągów i pomp w całym systemie. Poszczególne węzły w każdym budynku pobierają dokładnie tyle ciepła, ile jest potrzebne do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Olbrzymie oszczędności 

Projekt renowacji sieci ciepłownczych w Odessie stał się wzorem dla innych ukraińskich miast. Wyniki są imponujące: całkowite zużycie energii spadło o 50% (wystarczy do ogrzania 800 domków jednorodzinnych w Szwecji), bezpośrednie koszty systemu zostały obniżone o 30%, koszty energii elektrycznej o 40%, a zużycie wody o oszałamiające 95%. Ponadto,  emisja CO2 zmniejszyła się o 3 800 ton rocznie.

Urządzenia w projekcie

  • Płytowe wymienniki ciepła T5M, M6-FG, M10-BFG i MX25-BFG ane w przeznaczone do produkcji ciepła i dystrybucji.  
  • 40 kompletnych węzłów Maxi kontrolujących zużycie ciepła. W węzłach zainstalowane są płytowe wymienniki ciepła, o mocy od 260 do 2700 kW.

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania