2023-01-03 Dane finansowe

Alfa Laval wspiera rafinerie w przejściu na biopaliwa

Alfa Laval podpisała umowę ze spółką zależną CVR Energy, Inc. z siedzibą w USA, zajmującą się produkcją paliw odnawialnych i rafinacji ropy naftowej, na dostawę systemów obróbki wstępnej surowców.

Jest to część strategicznej inwestycji w rafinerii, wspierającej rozwój CVR w kierunku produkcji biopaliw odnawialnych.

Alfa Laval, w ramach umowy,  dostarczy systemy obróbki wstępnej, składające się z różnych urządzeń, takich jak separatory, wymienniki ciepła, pompy i mieszadła, przeznaczone do redukcji zanieczyszczeń w surowcach przed ich przetworzeniem na biopaliwo. Systemy te mają na celu wspieranie bardziej opłacalnych dostaw zrównoważonych surowców.

W ramach trwającej transformacji energetycznej, wiele rafinerii w USA i Europie jest przekształcanych w zakłady produkujące biopaliwa. Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), zastąpienie paliw kopalnych biopaliwami jest jednym z podstawowych sposobów dekarbonizacji sektora transportu. A w scenariuszu "Net Zero Emissions by 2050 Scenario", biopaliwa mają stanowić 64 % zużycia energii odnawialnej w sektorze w 2030 roku.

 

"Alfa Laval posiada bogate doświadczenie i wiedzę zarówno w zakresie procesów rafinacji ropy naftowej, jak i biopaliw" - mówi Nish Patel, Prezes Oddziału Żywność i Woda w Alfa Laval. "Wraz z naszą gamą produktów premium stajemy się tym samym niezawodnym partnerem dla naszych klientów w tym ważnym procesie przejścia na bardziej zrównoważone dostawy energii. Poprzez zmianę i optymalizację obecnych procesów, możemy dokonać dużej różnicy, pracując równolegle nad rozwiązaniami jutra."

Szacuje się, że roczne globalne zapotrzebowanie na biopaliwa wzrośnie o 28 % do 2026 roku, osiągając poziom 186 miliardów litrów, według IEA.

O Alfa Laval

Alfa Laval działa w obszarach energetyki, przemysłu morskiego oraz przetwórstwa żywności i oczyszczania wody, oferując swoją wiedzę, produkty i usługi dla szerokiej gamy branż działalności gospodarczej w około 100 krajach. Firma jest zaangażowana w optymalizację procesów, tworzenie odpowiedzialnego wzrostu i przyspieszanie postępu - zawsze idzie o krok dalej, aby wspierać klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i celów zrównoważonego rozwoju.

Innowacyjne technologie Alfa Laval są dedykowane do oczyszczania, rafinacji i ponownego wykorzystania materiałów, promując bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Mają one również znaczący wpływ na poprawę efektywności energetycznej i odzyskiwania ciepła, optymalizację procesów uzdatniania wody i redukcji emisji zanieczyszczeń.

W ten sposób Alfa Laval przyczynia się nie tylko do sukcesu swoich klientów, ale także do pozytywnych zmian środowiskowych. Codziennie ulepszamy świat - Advancing better™.

Alfa Laval zatrudnia 16,700 pracowników. Roczna sprzedaż w 2020 roku wyniosła SEK 41,5 mld (ok. EUR 4 mld). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq OMX.

 

Skontaktuj się

                          www.alfalaval.pl

 

 

Powiązane treści: