2022-06-30 Dane finansowe

Alfa Laval dołącza do Hydrogen Council

Alfa Laval dołączyła do Hydrogen Council, globalnej inicjatywy kierowanej przez CEO firm, których długoterminowym celem jest wykorzystanie wodoru do wspierania czystej energii w celu zapewnienia lepszej, bardziej zrównoważonej przyszłości. Alfa Laval jest obecnie jedną z około 140 firm z całego świata, reprezentujących cały łańcuch wartości wodoru.

Członkowie Hydrogen Council opracowują rozwiązania wodorowe w celu przyspieszenia dekarbonizacji. Wodór ma do odegrania kluczową rolę w krajobrazie energetycznym przyszłości. Jego unikalne właściwości sprawiają, że jest to potężny czynnik umożliwiający transformację energetyczną, przynoszący korzyści zarówno dla systemu energetycznego, jak i zastosowań końcowych, takich jak transport i ogrzewanie.

Alfa Laval jest aktywna w całym łańcuchu wartości wodoru, od produkcji do wykorzystania w przemyśle, energetyce i transporcie – gdzie technologie wymiany ciepła są kluczowymi elementami rozwiązań począwszy od produkcji wodoru, poprzez stacje tankowania, ogniwa paliwowe i rozwiązania Power-to-X, a także produkcję metanolu i amoniaku. Opatentowane technologie Alfa Laval i wiedza w zakresie wymiany ciepła, w połączeniu z globalnymi możliwościami produkcyjnymi, mają zasadnicze znaczenie dla przyspieszenia rozwoju gospodarki wodorowej poprzez zastosowanie energooszczędnych i skalowalnych rozwiązań, obniżenie kosztów i poprawę konkurencyjności.

"Postrzegamy gospodarkę wodorową jako nieunikniony czynnik umożliwiający osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku i zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest przyspieszenie wdrażania, skalowania i komercjalizacji technologii, które to umożliwią. Współpracując z wiodącymi podmiotami w branży i członkami Hydrogen Council, opracowujemy rozwiązania, które są kluczowe dla wprowadzenia technologii wodorowych na etap komercjalizacji" - mówi Tom Erixon, Prezes i Dyrektor Generalny Alfa Laval.

O Alfa Laval

Alfa Laval działa w obszarach energetyki, przemysłu morskiego oraz przetwórstwa żywności i oczyszczania wody, oferując swoją wiedzę, produkty i usługi dla szerokiej gamy branż działalności gospodarczej w około 100 krajach. Firma jest zaangażowana w optymalizację procesów, tworzenie odpowiedzialnego wzrostu i przyspieszanie postępu – zawsze idzie o krok dalej, aby wspierać klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i celów zrównoważonego rozwoju.

Innowacyjne technologie Alfa Laval są dedykowane do oczyszczania, rafinacji i ponownego wykorzystania materiałów, promując bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Mają one również znaczący wpływ na poprawę efektywności energetycznej i odzyskiwania ciepła, optymalizację procesów uzdatniania wody i redukcji emisji zanieczyszczeń.

W ten sposób Alfa Laval przyczynia się nie tylko do sukcesu swoich klientów, ale także do pozytywnych zmian środowiskowych. Codziennie ulepszamy świat - Advancing better™.

Alfa Laval zatrudnia 17 900 pracowników. Roczna sprzedaż w 2021 roku wyniosła 40,9 mld SEK (ok. 4 mld EUR). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq Stockholm.

                          www.alfalaval.pl

O Hydrogen Council

Hydrogen Council jest globalną inicjatywą kierowaną przez prezesów firm, która zrzesza wiodące przedsiębiorstwa, mające wspólną długoterminową wizję, by wodór wsparł transfromację w kierunku czystej energii. Rada wierzy, że wodór ma do odegrania kluczową rolę w osiągnięciu naszych globalnych celów dekarbonizacji, pomagając w dywersyfikacji źródeł energii na całym świecie, wspierając biznes i innowacje technologiczne jako siły napędowe długoterminowego wzrostu gospodarczego oraz dekarbonizując sektory, w których ciężko zmniejszyć emisje. 

Wykorzystując swój globalny zasięg do promowania współpracy między rządami, przemysłem i inwestorami, Rada zapewnia wytyczne dotyczące przyspieszenia wprowadzania rozwiązań wodorowych na całym świecie. Działa również jako rynek biznesowy, skupiając ponad 140 firm z ponad 20 krajów w całym łańcuchu wartości związanych z technologiami wodorowymi, w tym duże międzynarodowe koncerny, innowacyjne MŚP i inwestorów.

Hydrogen Council służy również jako źródło informacji na temat standardów bezpieczeństwa i rozmówca dla społeczności inwestycyjnej, jednocześnie identyfikując możliwości wspierania regulacji prawnych w kluczowych regionach geograficznych.

www.hydrogencouncil.com

Skontaktuj się z nami:
Johan Lundin 
Head of Investor Relations 
Alfa Laval  
Tel: +46 46 36 65 10 
Mobile: +46 730 46 30 90 

Eva Schiller
PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Powiązane treści: