2023-02-15 Produkty

Alfa Laval wprowadza pierwsze w przemyśle morskim separatory przystosowane do biopaliw

Biopaliwa są aktualną i dostępną opcją paliwową, która ma ogromne znaczenie dla klientów z branży morskiej w procesie dekarbonizacji. Alfa Laval jako pierwsza na rynku podejmuje je poprzez zastosowanie separatorów zoptymalizowanych pod kątem biopaliw i ich modernizacji.

Zapewniona kompatybilność ze znanymi biopaliwami

Biopaliwa takie jak HVO (hydrorafinowany olej roślinny) i FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego) mogą być stosowane w silnikach Diesla bez większych modyfikacji silnika. Mogą one stanowić alternatywę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, jeżeli są produkowane z odpowiedniej biomasy. Jednak nadal muszą być skutecznie oczyszczane, aby zapobiec problemom z wydajnością i kosztownym zużyciem silnika. Po raz pierwszy w przemyśle morskim, szybkoobrotowe separatory Alfa Laval są obecnie kompatybilne z HVO (EN15940) i mieszankami FAME (EN14214 lub ASTM D6751) składającymi się z paliwa resztkowego i/lub destylatu.

"Cieszymy się, że możemy wspierać naszych klientów, którzy podejmują istotne działania w kierunku dekarbonizacji, niezależnie od tego, jaką ścieżkę paliwową obiorą" - mówi Markus Hoffmann, Global Sales Manager, Marine Separation & Heat Transfer Equipment, Alfa Laval. "Biopaliwa będą wyborem dla wielu statków morskich. Jednak klienci muszą być pewni, że ich wyposażenie jest na nie przygotowane. Dzięki separatorom przystosowanym do biopaliw i efektywnym kosztowo modernizacjom do biopaliw, Alfa Laval może zapewnić tę pewność."

Przygotowany na złożoność biopaliw

Biopaliwa są już w powszechnym użyciu, a ISO chce je włączyć do rewizji ISO 8217 w 2024 roku. Niemniej jednak, mogą one być przygotowywane na różne sposoby i różnią się znacznie w swoich właściwościach - zarówno od paliw konwencjonalnych, jak i od siebie nawzajem. Ze względu na różnice w gęstości, absorpcji wilgoci i inne, wymagają one dodatkowej uwagi przy przechowywaniu i obróbce paliwa.

Aby zapewnić optymalne oddzielanie biopaliw, Alfa Laval zmodyfikowała zarówno wewnętrzne elementy bębna, jak i oprogramowanie separatora. Dzięki temu nastawienie na HVO, mieszanki FAME lub paliwa konwencjonalne jest prostą zmianą parametrów. Zmiany te są wprowadzane do nowych separatorów Alfa Laval, ale są również dostępne jako modernizacja istniejących separatorów.

"Optymalizacja pod kątem biopaliw nie jest czymś, co pojawia się z dnia na dzień" - mówi Hoffmann. "Nasze separatory przystosowane do biopaliw bazują na głębokiej wiedzy o paliwach, szeroko zakrojonych badaniach w Centrum Testowo-Szkoleniowym Alfa Laval i długiej współpracy z ISO i CIMAC. W miarę rozwoju biopaliw, klienci mogą liczyć na Alfa Laval w zakresie skutecznej ochrony silnika, podobnie jak w przypadku konwencjonalnych paliw żeglugowych."

Aby dowiedzieć się więcej o separatorach przystosowanych do biopaliw oraz o podejściu Alfa Laval do biopaliw, odwiedź stronę internetową:
Marine equipment and solutions for biofuels | Alfa Laval

Więcej informacji, prosimy o kontakt z:

Dr Markus Hoffmann

Global Sales Manager, Marine Separation & Heat Transfer Equipment

Alfa Laval Marine Division

Phone: +46 73 059 26 41

E-mail: markus.hoffmann@alfalaval.com

 

Helena Sannicolo

Vice President Marketing Communications

Alfa Laval Marine Division

Phone: +46 70 569 3806

E-mail: helena.sannicolo@alfalaval.com

 

O Alfa Laval

Alfa Laval działa w obszarach energetyki, przemysłu morskiego oraz przetwórstwa żywności i oczyszczania wody, oferując swoją wiedzę, produkty i usługi dla szerokiej gamy branż działalności gospodarczej w około 100 krajach. Firma jest zaangażowana w optymalizację procesów, tworzenie odpowiedzialnego wzrostu i przyspieszanie postępu - zawsze idzie o krok dalej, aby wspierać klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i celów zrównoważonego rozwoju.

Innowacyjne technologie Alfa Laval są dedykowane do oczyszczania, rafinacji i ponownego wykorzystania materiałów, promując bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Mają one również znaczący wpływ na poprawę efektywności energetycznej i odzyskiwania ciepła, optymalizację procesów uzdatniania wody i redukcji emisji zanieczyszczeń.

W ten sposób Alfa Laval przyczynia się nie tylko do sukcesu swoich klientów, ale także do pozytywnych zmian środowiskowych. Codziennie ulepszamy świat - Advancing better™.

Alfa Laval zatrudnia 16,700 pracowników. Roczna sprzedaż w 2020 roku wyniosła SEK 41,5 mld (ok. EUR 4 mld). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

 

Alfa Laval oil separator

Kontakt

Dr Markus Hoffmann

Global Sales Manager, Marine Separation & Heat Transfer Equipment

+46 730 59 26 41
markus.hoffmann@alfalaval.com

Kontakt

Helena Sannicolo

Vice President Marketing Communications Alfa Laval Marine Division

+46 8 53 06 52 98
helena.sannicolo@alfalaval.com

Powiązane treści: