2022-03-07 Produkty

Jak oszczędzać wodę w przemyśle? Alfa Laval wdraża nowe rozwiązania.

ONZ ostrzega, że w najbliższych dekadach światowe zapasy wody słodkiej skurczą się, a zapotrzebowanie na nią drastycznie rośnie. Szacuje się, że zapewnienie powszechnego dostępu do bezpiecznej wody pitnej i warunków sanitarnych (zadania 6.1 i 6.2 związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ) w 140 państwach o niskim i średnim dochodzie kosztowałoby obecnie około 1,7 biliona USD.

W Polsce gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa stoją w obliczu podwyżek taryf za media: woda i ścieki. Tylko pod koniec 2021 do regulatora Wód Polskich trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, gdzie w ponad 90 proc. przypadkach przedsiębiorstwa wnioskowały o podwyżki cen. Zatwierdzone przez Wody Polskie podwyżki taryf za zużycie wody i ścieków sięgają obecnie średnio w skali kraju 9-10 proc. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

Woda stała się cennym surowcem - ze względu na jej działanie (higiena rąk zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19) ale też ze wzglądu na rosnące ceny jej zużycia.

Oszczędność wody i energii, przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego, to główne cele zrównoważonego rozwoju w przemyśle napojowym, browarniczym, mleczarskim i napojów roślinnych oraz farmaceutycznym i biofarmaceutycznym. Działająca od lat w tej branży firma Alfa Laval z powodzeniem rozwija nowe produkty, które realnie optymalizują zużycie mediów w przedsiębiorstwach.  Wprowadzona na rynek nowa generacja jednostek sterująco-kontrolnych do zaworów higienicznych ThinkTop V50 i V70 to zdecydowana odpowiedz na potrzebę optymalizacji zużycia wody w przemyśle spożywczym (w tym mleczarskim, napojowym, browarniczym) i farmaceutycznym. Nowa funkcja impulsowego czyszczenia gniazda, opracowana przez Alfa Laval, zmniejsza ilość wody i środków chemicznych zużywanych w procesie czyszczenia na miejscu (CIP) o 95 %.

Efektywne czyszczenie gniazda zaworu w trybie „burst clean”

Nowa jednostka czyszcząca Alfa Laval ThinkTop posiada opcję czyszczenia gniazda zaworu w trybie „burst clean”. Podczas testów zastosowanie „burst clean” wykazano oszczędność do 90% cieczy CIP oraz potwierdzono znaczne obniżenie kosztów operacyjnych w porównaniu do tradycyjnego systemu sterowania zaworem.

Tworząc założenie, w którym do zaworu Mixproof DN65 dostarczane jest sprężone powietrze o ciśnieniu 6 bar, ciśnienie CIP wynosi 1,5 bar, temperatura CIP: 21,7 st. C, po aktywacji główki sterującej w trybie „burst clean” dwa mycia trwają mniej niż sekundę i wystarczają do całkowitego wyczyszczenia gniazda zaworowego uprzednio zabrudzonego masłem orzechowym zużywając przy tym jedynie 0,8 l wody!!” – potwierdza Damian Bartkowiak, Menadżer kanału ds. przemysłu spożywczego i wodnego w Alfa Laval Polska.

Przy tradycyjnych główkach sterujących, aktywacji podnoszenia zaworu w czasie 5s, bez trybu „burst clean” zużycie wody wynosi prawie 3,8 l dla jednego zaworu. Różnica jest więc ogromna! Aktywacja systemu „burst clean” następuje poprzez przekazanie z PLC sygnału uniesienia grzyba i jest całkowicie niezależna od długości czasu mycia zaprogramowanego w PLC. Nowe jednostki ThinkTop mogą być zastosowane w miejsce dotychczasowych główek, bez potrzeby przeprogramowania  PLC w zakresie sygnału wejściowego lub sterownika w oprogramowaniu PLC.

Jak przedstawiono na wykresie poniżej potencjalne oszczędności wynikające z użycia nowych główek sterujących z system „burst clean” są naprawdę znaczące.

Czyszczenie zaworów spustowych

Impulsowe czyszczenie gniazda zaworu ułatwia kontrolę i weryfikację cykli czyszczenia zaworów. Pozycja zaworu nie jest kontrolowana przez timer PLC, ale przez urządzenie Alfa Laval ThinkTop. Poza redukcją objętości zużywanego płynu CIP, zaprogramowanie czujnika w celu szybkiego otwierania i zamykania gwarantuje szybsze, bardziej rygorystyczne czyszczenie i lepszą higienę od czyszczenia opartego na timerze PLC. ThinkTop weryfikuje również zakończenie czyszczenia zaworu. Rozwiązanie przeznaczone jest do użytku z zaworami z pojedynczym gniazdem lub zaworami motylowymi stosowanymi jako zawory spustowe. Impulsowe czyszczenie gniazd to standardowa funkcja jednostek kontrolnych i monitorujących ThinkTop V50 i V70 z jednym lub trzema  zaworami  elektromagnetycznymi. Niezależnie od trybu siłownika zawór spustowy można skonfigurować jako normalnie otwarty lub normalnie zamknięty lub zawór odcinający. Impulsowe czyszczenie gniazda upraszcza przekazywanie zaworów do eksploatacji, zapobiega skokom ciśnienia, redukuje ilość płynu CIP i czas czyszczenia

Potencjał impulsowego czyszczenia

Potencjał impulsowego czyszczenia gniazda jest znaczny, zarówno pod względem nowej sprzedaży, jak i modernizacji zainstalowanej bazy. Potencjalne oszczędności wody są równie imponujące. Inżynierowie Alfa Laval szacują, że obecnie w eksploatacji znajduje się około 189 000 urządzeń ThinkTop Classic, które zostały sprzedane w ciągu ostatnich 20 lat i nadają się do modernizacji. Czyszczenie tych zaworów wymaga obecnie 17 146 080 metrów sześciennych wody i płynu CIP, ale gdyby wszystkie zostały przestawione na czyszczenie gniazd impulsowych, ilość ta zmniejszyłaby się do 482 630 metrów sześciennych. Zwrot z inwestycji wynosi około dwóch lat.

"Czystość gniazda impulsowego to po prostu najlepsze rozwiązanie" - mówi Allan Tao Bruun, kierownik ds. rozwoju biznesu w BU Hygienic Fluid Handling. "Jest to prawdopodobnie najlepsza inwestycja, jaką możemy obecnie zaoferować naszym klientom z branży spożywczej i farmaceutycznej z naszego portfolio w zakresie higienicznego transportu cieczy. To fantastyczna oferta ze wszystkich właściwych powodów".

Dla całej zainstalowanej bazy Alfa Laval, czyszczenie pulsacyjne gniazd może zaoszczędzić łącznie 16,6 miliarda litrów wody i płynów CIP na całym świecie.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ThinkTop V50 i V70: Alfa Laval - ThinkTop®

Produkty powiązane:

Zawory kulowe: Alfa Laval - Zawory kulowe

Zawory motylowe: Alfa Laval - Zawory motylowe

Zawory membranowe: Alfa Laval - Zawory membranowe

Zawory z podwójnym uszczelnieniem: Alfa Laval - Zawory z podwójnym uszczelnieniem | Zawory pneumatyczne z górnym obciążeniem

O Alfa Laval 

Alfa Laval działa w obszarach energetyki, przemysłu morskiego oraz przetwórstwa żywności i oczyszczania wody, oferując swoją wiedzę, produkty i usługi dla szerokiej gamy branż działalności gospodarczej w około 100 krajach. Firma jest zaangażowana w optymalizację procesów, tworzenie odpowiedzialnego wzrostu i przyspieszanie postępu - zawsze idzie o krok dalej, aby wspierać klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i celów zrównoważonego rozwoju.

Innowacyjne technologie Alfa Laval są dedykowane do oczyszczania, rafinacji i ponownego wykorzystania materiałów, promując bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Mają one również znaczący wpływ na poprawę efektywności energetycznej i odzyskiwania ciepła, optymalizację procesów uzdatniania wody i redukcji emisji zanieczyszczeń.

W ten sposób Alfa Laval przyczynia się nie tylko do sukcesu swoich klientów, ale także do pozytywnych zmian środowiskowych. Codziennie ulepszamy świat - Advancing better™.

Alfa Laval zatrudnia 16,700 pracowników. Roczna sprzedaż w 2020 roku wyniosła SEK 41,5 mld (ok. EUR 4 mld). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq OMX.

www.alfalaval.pl

Fresh-water 640x360

Kontakt

Damian Bartkowiak

Menadżer kanału przemysłu spożywczego i wodnego

+48 603 223 548
damian.bartkowiak@alfalaval.com

Kontakt

Magdalena Czopik

The Head of Marketing in Eastern Europe

+48 605 602 840
magdalena.czopik@alfalaval.com

Powiązane treści: