Newly launched Alfa Laval E-PowerPack converts waste heat into power, enabling energy savings and compliance | Alfa Laval

2022-04-12 Produkty

Nowość Alfa Laval E-PowerPack przekształca ciepło odpadowe bezpośrednio w czystą energię elektryczną

E-PowerPack firmy Alfa Laval przekształca ciepło odpadowe bezpośrednio w czystą energię elektryczną. To rozwiązanie pozwala zwiększyć wydajność statków i spełnić wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ten kompaktowy i łatwy w montażu moduł oparty na organicznym obiegu Rankine’a może wykorzystywać ciepło zawarte w rozmaitych gazowych i ciekłych źródłach dostępnych na pokładzie. Jest to jednostka typu "wszystko w jednym" służąca do poprawy wskaźnika efektywności energetycznej statku (EEDI/EEXI) oraz wskaźnika intensywności zużycia węgla (CII), która usuwa wiele ton CO2 rocznie i znacznie obniża koszty paliwa.

Proste przekształcanie ciepła odpadowego w energię elektryczną

Ciepło odpadowe jest łatwo dostępnym, ale niedostatecznie wykorzystywanym źródłem energii na pokładzie statku. Ciepło zawarte w spalinach silników stanowi 50% energii pochodzącej ze spalanego paliwa, a ponadto istnieje możliwość odzyskania dodatkowego ciepła z pary wodnej i cieczy.  Wprowadzając na rynek pakiet E-PowerPack Alfa Laval, armatorzy mogą wykorzystać wszystkie źródła ciepła w celu uzyskania oszczędności i spełnienia wymogów zrównoważonego rozwoju.

E-PowerPack wykorzystuje technologię Organic Rankine Cycle (ORC) do przekształcania ciepła odpadowego w czystą energię elektryczną. Dzięki przemianie fazowej ciecz-gaz może on wytwarzać energię elektryczną zarówno z wysoko-, jak i niskotemperaturowych źródeł ciepła, od spalin silnikowych o temperaturze 550°C do wody chłodzącej płaszcz o temperaturze 75°C. Jest to również rozwiązanie modułowe, pozwalające na połączenie w jeden większy system jednostek o mocy elektrycznej netto do 100 kW lub 200 kW.

"E-PowerPack jest kompaktowy, niezwykle uniwersalny i nadaje się do wszystkich zbiorników i paliw" - mówi Danny Ingemann, Dyrektor Działu Sprzedaży Globalnej Alfa Laval. "To sprawia, że jest on doskonałym uzupełnieniem innych rozwiązań Alfa Laval w zakresie odzysku ciepła odpadowego, które od dziesięcioleci wspierają efektywność energetyczną. Dzięki wykorzystaniu energii, która w innym przypadku zostałaby utracona, armatorzy mogą zaoszczędzić pieniądze, poprawić swój profil środowiskowy i zachować konkurencyjność w obliczu zaostrzających się przepisów."

Oszczędna zgodność z wymogami zrównoważonego rozwoju

Wytwarzając energię z ciepła odpadowego, pakiet E-PowerPack zmniejsza zużycie paliwa i wykorzystanie silników pomocniczych, co zapewnia zwrot nakładów już po 2-3 latach. Te same redukcje poprawiają wskaźniki EEDI/EEXI i CII, dzięki czemu pakiet E-PowerPack to prosty sposób na zapewnienie długoterminowej rentowności statku.  

"Pakiet E-PowerPack pomaga armatorom osiągnąć niezbędny wskaźnik i dłużej zachować korzystną ocenę CII" - wyjaśnia Ingemann.  "Pozwala im to uniknąć narzuconych limitów operacyjnych, ale także przyczynia się do bardziej ekologicznego profilu i potencjalnie wyższych wartości czarteru. Takie korzyści dodają się do bezpośrednich korzyści wynikających z zastosowania pakietu E-PowerPack w postaci obniżonych kosztów paliwa i emisji."

Czynnik umożliwiający przyszłe działania o zerowej emisji dwutlenku węgla

W miarę postępującej dekarbonizacji przemysłu morskiego, E-PowerPack będzie odgrywał jeszcze większą rolę. Ponieważ paliwa takie jak neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla metanol i bezemisyjny amoniak będą droższe, armatorzy będą potrzebowali oszczędności, aby zrekompensować ich wyższe koszty. Co więcej, rozwiązania takie jak E-PowerPack będą kluczowe dla wykorzystania tych paliw w ogóle.

"Metanol i amoniak zawierają mniej energii niż dzisiejsze paliwa żeglugowe, a wyprodukowanie ich w ilościach wystarczających dla światowej floty przy wykorzystaniu wyłącznie odnawialnych źródeł energii będzie nie lada wyzwaniem", mówi Ingemann.  "Jest to kolejny powód, dla którego statki powinny maksymalizować wydajność paliwową, zapewniając, że niewielka ilość energii z paliwa lub jej brak zostanie zmarnowana. E-PowerPack, obok ogniw paliwowych i innych rozwiązań, które Alfa Laval ma w planach, będzie miał decydujący wkład w osiągnięcie tej równowagi."

 

Aby dowiedzieć się więcej o Alfa Laval E-PowerPack i podejściu Alfa Laval do wytwarzania energii z ciepła odpadowego, odwiedź stronę internetową: www.alfalaval.com/EPowerPack

O Alfa Laval

Alfa Laval działa w obszarach energetyki, przemysłu morskiego oraz przetwórstwa żywności i oczyszczania wody, oferując swoją wiedzę, produkty i usługi dla szerokiej gamy branż działalności gospodarczej w około 100 krajach. Firma jest zaangażowana w optymalizację procesów, tworzenie odpowiedzialnego wzrostu i przyspieszanie postępu - zawsze idzie o krok dalej, aby wspierać klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i celów zrównoważonego rozwoju. Innowacyjne technologie Alfa Laval są dedykowane do oczyszczania, rafinacji i ponownego wykorzystania materiałów, promując bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Mają one również znaczący wpływ na poprawę efektywności energetycznej i odzyskiwania ciepła, optymalizację procesów uzdatniania wody i redukcji emisji zanieczyszczeń.

W ten sposób Alfa Laval przyczynia się nie tylko do sukcesu swoich klientów, ale także do pozytywnych zmian środowiskowych. Codziennie ulepszamy świat - Advancing better™.

Alfa Laval zatrudnia 16,700 pracowników. Roczna sprzedaż w 2020 roku wyniosła SEK 41,5 mld (ok. EUR 4 mld). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq OMX. 

www.alfalaval.pl

Alfa Laval E-PowerPack 640x360

Osoba kontaktowa

Danny Ingemann

Head of Global Sales, Alfa Laval Marine Division

+45 2223 8698
danny.ingemann@alfalaval.com

Osoba kontaktowa

Anne Henningsen

Marketing Communications Manager, Business Unit Boiler Systems, Alfa Laval Marine Division

+45 7175 0092
anne.henningsen@alfalaval.com

Powiązane treści: