New products. New insights. Welcome to the Alfa Laval net-zero launch event. | Alfa Laval

2022-02-02 Produkty

Nowe produkty. Nowe wyzwania. Nowe rozwiązania. Konferencja Net-Zero Alfa Laval

Firma Alfa Laval od wielu lat jest zaangażowana w rozwój zrównoważonych rozwiązań dla rynku energetycznego. Najbliższa konferencja poświęcona będzie nowym sposobom rozwiązywania najbardziej palących problemów naszych czasów – między innymi konieczności dekarbonizacji gospodarki światowej przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji energii.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną również nowe produkty, które mogą znacząco poprawić efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój organizacji. Technologie wymiany ciepła i separacji, wdrażane na rynek przez Alfa Laval precyzyjnie odpowiadają na potrzeby dzisiejszych wyzwań rynku energetycznego. Niewiele firm na świecie jest w stanie w tak szybki i trwały sposób opracować i dostarczać produkty, które mają wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, a jednocześnie odpowiadają na ogromne zapotrzebowania na energię.

„W tym roku, podczas naszego wydarzenia poświęconego innowacjom, zaprosimy klientów z całego świata do wspólnego odkrywania możliwości związanych z tematem przewodnim "Innowacje, które przyspieszają tworzenie zrównoważonych rozwiązań". W konferencji weźmie udział wielu ekspertów w dziedzinie energetyki " - mówi Thomas Möller, Wiceprezes Wykonawczy Działu Energii Alfa Laval. "Każdy z prelegentów będzie dzielił się wiedzą i doświadczeniem ze swojego obszaru ekspertyz oraz pokaże nam, w jaki sposób możemy realizować nasze zobowiązania w zakresie efektywności energetycznej, czystej energii i gospodarki cyrkulacyjnej w naszej codziennej pracy".

Te 3 obszary - efektywność energetyczna, czysta energia i gospodarka cyrkulacyjna - są podstawą oferty Alfa Laval w zakresie zrównoważonego rozwoju i są głównymi kierunkami strategicznymi rozwoju.

"Poświęcamy wiele czasu na budowanie trwałej współpracy z naszymi klientami” - kontynuuje Möller, "ponieważ wiemy, że zrozumienie ich działalności jest niezbędne do znalezienia sposobów, które pomogą im przejść efektywnie transformację z gospodarki opartej na węglu w kierunku większej efektywności cieplnej. Próba rozwiązania tych problemów jest tym, co napędza nas w kierunku większej innowacyjności."

Podczas wydarzenia podsumowane zostaną najnowsze wyzwania, przed którymi stoi rynek energetyczny oraz sposoby, w jakimi możemy temu sprostać. Przejście na naturalne czynniki chłodnicze o mniejszym wpływie na klimat jest obecnie głównym trendem w globalnym przemyśle grzewczym i chłodniczym, a Alfa Laval jest liderem w tej dziedzinie.

Konferencja Net-Zero Alfa Laval jest również okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnieć w dziedzinie efektywnego wykorzystania materiałów i tworzenia procesów, zmierzających do zwiększenia zysków, obniżenia kosztów i poprawy efektywności procesów energetycznych.

Wydarzenie to ma również na celu wymianę doświadczeń związanych z nowymi inicjatywami, w tym z Zero Liquid Discharge, jak również jest okazją do przedstawienia ciekawych rozwiązań stosowanych w Centrum Serwisowego Alfa Laval.

Prelegenci przedstawią najnowsze produkty i technologie, w tym łańcuch wartości zielonego wodoru, odnawialny olej napędowy oraz nowe, przełomowe wymienniki ciepła Alfa Laval: ACK540, AC65, TS45 i PCHE Hybloc™.

Konferencja odbędzie się 16 lutego 2022 roku o godzinie 14.00 CET (wersja angielska).

Więcej informacji

Tomas Bäckefjord
Vice President Marketing & Communications, Energy Division
Mobile: +46725554458
tomas.backefjord@alfalaval.com

O Allfa Laval

Alfa Laval działa w obszarach energetyki, przemysłu morskiego oraz przetwórstwa żywności i oczyszczania wody, oferując swoją wiedzę, produkty i usługi dla szerokiej gamy branż działalności gospodarczej w około 100 krajach. Firma jest zaangażowana w optymalizację procesów, tworzenie odpowiedzialnego wzrostu i przyspieszanie postępu - zawsze idzie o krok dalej, aby wspierać klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i celów zrównoważonego rozwoju.

Innowacyjne technologie Alfa Laval są dedykowane do oczyszczania, rafinacji i ponownego wykorzystania materiałów, promując bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Mają one również znaczący wpływ na poprawę efektywności energetycznej i odzyskiwania ciepła, optymalizację procesów uzdatniania wody i redukcji emisji zanieczyszczeń.

W ten sposób Alfa Laval przyczynia się nie tylko do sukcesu swoich klientów, ale także do pozytywnych zmian środowiskowych. Codziennie ulepszamy świat - Advancing better™.
Alfa Laval zatrudnia 16,700 pracowników. Roczna sprzedaż w 2020 roku wyniosła SEK 41,5 mld (ok. EUR 4 mld). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq OMX.

www.alfalaval.pl

Launch event title image 640x360-V2

7.14 intro image.jpg

Wspieramy zrównoważone rozwiązania

Wspólnie z klientami i partnerami, Alfa Laval przyspiesza przejście na bardziej wydajne, czystsze rozwiązania energetyczne i rozwija gospodarkę obiegową. Dzielimy się naszą wiedzą branżową. Naszym priorytetem jest dążenie do bardziej zrównoważonego rozwoju i wspieranie naszych Klientów w tej drodze

Start your transition here

Powiązane treści: