2022-08-30

Jak zmniejszyć zużycie wody w przemyśle? – rozmowa z ekspertem Alfa Laval Polska

Według danych Światowej Organizacji Zasobów (ang. World Resources Institute – WRI) aż 36  świata jest narażonych na deficyt wody. ONZ ocenił, że aż w 180 krajach świata występuje zagrożenie związane z zasobami wody,  przy czym pod uwagę wzięto nie tylko podstawowy wskaźnik deficytu wody (ilość wody odprowadzana każdego roku z rzek, strumieni i potoków oraz innych wód powierzchniowych do użytku domowego, rolniczego i przemysłowego), ale także częstotliwość powodzi, susz i stałych bądź sezonowych zjawisk pogodowych w danym regionie. Większość to państwa azjatyckie i afrykańskie, ale w zestawieniu znalazło się także wiele wysp należących do Ameryki Północnej bądź Południowej. Szczególnie wyraźnie brakuje zasobów wody w największych miastach świata.

 

Poniżej rozmowa z Damianem Bartkowiakiem, menadżerem ds. sprzedaży dystrybucyjnej na rynku przemysłu spożywczego z firmy Alfa Laval Polska.

Tym samym branże przemysłowe mierzą się z ogromnymi wyzwaniami, by procesy produkcyjne nie były wstrzymane ale też by były optymalizowane. Patrząc na działania przedsiębiorstw problem wody związany jest z jej dostępnością ale też z ogromnymi kosztami wynikającymi z użycia mediów, w tym wody. Wiele przedsiębiorstw planują lub już wdraża rozwiązania, które mają na celu optymalizować zużycie surowca i zmniejszyć koszty operacyjne.
Jakie rozwiązania są dostępne?

Optymalizacja zużycia wody.

W jaki sposób rozwiązania firmy Alfa Laval pomagają zmniejszyć zużycie wody w zakładzie spożywczym?

Damian Bartkowiak: Alfa Laval od wielu lat wspiera przedsiębiorstwa w wielu branżach, w tym branży spożywczej, dostarczając rozwiązania i urządzenia, dzięki którym optymalizacja zużycia mediów jest możliwa. Co ważne, rozwiązania Alfa Laval nie tylko wspierają optymalizację kosztów mediów ale mają wpływ na poprawę eksploatacji zasobów środowiska naturalnego.

Coraz bardziej właściciele przedsiębiorstw są świadomi, że należy wybrać odpowiednie rozwiązania ale nie mają wiedzy jakie. Wynika to m.in. z faktu, że decyzje o wyborze danych urządzeń do efektywności produkcji podejmują dwa działy: dział utrzymania ruchu i dział zarządzający mediami, często ze sobą nie współpracujące w sposób efektywny. Każdy z nich kieruję się innymi kryteriami i argumentacją. Rolą takich firm, jak Alfa Laval jest wysłuchanie i przygotowanie oferty, która odpowiada na argumentację ważną dla obu tych stron. 

Priorytetowym rozwiązaniem w zakresie optymalizacji zużycia wody jest nowe podejścia do mycia zbiorników. W każdej branży, czy to w przemyśle browarniczym, napojowym, przemyśle sokowniczym, mleczarskim bardzo często w zamian za statyczne kule myjące (często bardzo nieefektywne) proponowane są turbiny myjące, dzięki którym możliwe jest oszczędność około 1/3 zużycia wody. Dokonujemy optymalizacji nieefektywnych energetycznie pomp, wymieniamy wymienniki z płaszczowo – rurowych, gdzie występują przepływy laminarne, na  wymienniki płytowe, bardziej wydajne energetycznie. Nie możemy pominąć naszych nowych główek sterujących Alfa Laval ThinkTop V70 i V50, które dzięki sterowaniu każdego zaworu są w stanie oszczędzić 3- 4 litry wody. Jeśli np. weźmiemy pod uwagę, że mamy często baterie zaworowe, składające się ze 100 – 130 zaworów, jeśli każdy przemnożymy razy 3 litry. Daje to olbrzymie oszczędności wody i jej kosztów zużycia.

Optymalizacja kosztów zużycia mediów - rozwiązania Alfa Laval.

W jaki sposób rozwiązania Alfa Laval różnią się od najczęściej używanych, dostępnych na rynku. Dlaczego producent powinien wybrać akurat rozwiązanie Alfa Laval?

Damian Bartkowiak: Przede wszystkim jesteśmy firmą globalną. Działamy w 100 krajach na świecie. Alfa Laval jest też firma szwedzką, a jak wiemy Skandynawowie są zdecydowanie krok do przodu przed nami w zakresie efektywności energetycznej, czy dbałości o środowisko. Drugim aspektem jest silnie rozwinięta sieć dystrybucji. Naszymi dystrybutorami nie są tylko firmy hurtowe, ale firmy stricte inżynierskie, zatrudniające wykfalifikowanych inżynierów. Wdrażamy też bardzo dużo nowych patentów. Np. na koniec 2018 roku Alfa Laval posiadała w swoim portfolio ponad 3500 patentów.

Realne oszczędności zużycia wody z Alfa Laval.

Czy możemy podać przykłady wdrożeń Alfa Laval przyczyniających się do optymalizacji zużycia mediów?

Damian Bartkowiak: Często łączą nas umowy o poufności, lub nie mamy pozwolenia mówienia o naszych projektach. Z pewnością bez wątpliwości najwięksi klienci znani w Polsce w browarach, mleczarniach czy producenci soków, pracują na naszych rozwiązaniach. Ostatnimi czasu – ze względu na rosnące wciąż koszty zużycia wody – bardzo popularne są nasze projekty dotyczące wymiany główek sterujących, które po obliczeniach są w stanie (oczywiście w zależności od wielkości zakładu) przynieść oszczędności przedsiębiorcom rzędu 1400 m2 wody rocznie przez wymianę około 70 główek. Przez to oczywiście zaoszczędziliśmy energię elektryczną, było to około 70 000 kwh, które były wykorzystane do podgrzania tego CIP. Z naszych obliczeń wynika, że w tym projekcie zaoszczędziliśmy 16 000 ton CO2.  

Materiał pochodzi z Portalu Spożywczego: https://www.portalspozywczy.pl/

Wywiad-jak zmniejszyć zużycie wody w przemyśle

Powiązane treści: