2021-03-25 Produkty

Alfa Laval Aalborg - usługi cyfrowe dla kotłów

Bezpieczna łączność zapewniająca czas pracy i optymalizację kotła

Dzisiejszy rynek morski jest rynkiem niepewnym, na którym armatorzy i operatorzy statków muszą stawiać czoła nowym wyzwaniom technicznym i zmieniającym się warunkom finansowym. Większość statków jest uzależniona od bezpiecznego i ekonomicznego działania ich kotła(ów). Działanie kotła jest też kluczowe dla załadunku i rozładunku na niektórych typach statków. W przypadku awarii kotła, szybki powrót do prawidłowego działania jest sprawą nadrzędną. 

Oferujemy innowacyjne usługi Alfa Laval Aalborg Digital Services dla kotłów, dostępne w pakietach Silver i Gold, które zapewniają zdalne wsparcie dla załogi na pokładzie. Zbudowane w oparciu o stuletnie doświadczenie Alfa Laval w dziedzinie kotłów, pomagają zapewnić najlepsze osiągi systemu kotłowego.

Czym się zajmujemy

Dzięki niewielkiej instalacji i dostępowi do łącza satelitarnego statku, udostępniamy aktualny stan kotła, dane operacyjne i ustawienia online poprzez bezpieczny portal. Dostęp do tego portalu ma załoga statku, właściwa organizacja na lądzie oraz specjaliści serwisowi Alfa Laval. 

Cyfrowe usługi zbudowane na portalu dostępne są w dwóch różnych pakietach. Pakiet Silver umożliwia załodze statku - we współpracy z czynną 24 godziny na dobę infolinią serwisową Alfa Laval - szybką identyfikację i usunięcie problemu, co oszczędza czas i potencjalne koszty. Pakiet Gold pozwala na wykorzystanie systemu do analizy stanu kotła, a Alfa Laval dostarcza miesięczny raport o stanie kotła. Raport ten zawiera sugestie dotyczące optymalizacji kotła i zmniejszenia zużycia paliwa, jak również jak również wykryte usterki.

 

Boiler Digital Service - sketch 1200x400.jpg

Korzyści

  • Zdalny monitoring online (pakiety Silver i Gold)

– Automatyzacja zbierania analiz kluczowych danych potrzebnych do oceny wydajności systemu kotłowego

– Możliwość usunięcia błędu przez człowieka, podczas rejestrowania i analizowania kluczowych parametrów systemu kotłowego

  • Zdalne wsparcie (pakiety Silver i Gold)

– Natychmiastowy dostęp do fachowej wiedzy na temat kotłów, 24/7

– Zmniejszenie zapotrzebowania na wizyty serwisowe

– Zmniejszenie czasu i wysiłku na wsparcie techniczne załogi na lądzie

  • Miesięczna analiza stanu urządzenia (tylko pakiet Gold)

– Lepsze rozeznanie kosztów operacyjnych kotła, dzięki miesięcznym przeglądom

– Tworzenie możliwości ciągłej optymalizacji zamiast działań punktowych

– Usuwanie niedostatecznej wydajności kotła dzięki zaleceniom ekspertów ds. kotłów

  • Diagnostyka błędów (tylo pakiet Gold)

– Informowanie o typowych potencjalnych problemach

– Skrócenie czasu przestoju, potrzebnego na identyfikację usterek

– Ograniczenie możliwości wystąpienia kolejnych awarii

 

Alfa Laval Internet of Things (ALIoT)

Alfa Laval Internet of Things jest standardową platformą w chmurze wykorzystywaną do świadczenia usług związanych z łącznością, takich jak Alfa Laval Aalborg Digital Services. Jeśli oferuje:

  • Prosty i intuicyjny przegląd stanu i wydajności kotła
  • Najnowocześniejsze zabezpieczenia oparte na Microsoft Azure, zapewniające szyfrowanie danych bez dostępu do nich osób trzecich

 

 

Download white paper - Boiler digital services 640x360

Zakres usług i dostaw

Zakres usług

(Usługi cyfrowe Alfa Laval Aalborg są oparte na miesięcznym abonamencie z okresem obowiązywania wynoszącym 30 miesięcy).

  • Zawarte w pakietach Silver i Gold:

– Instalacja niezbędnego sprzętu do rejestrowania danych i zdalnego monitorowania

– Zdalna pomoc z infolinii serwisowej Alfa Laval - 24/7, 365 dni w roku

  • Tylko pakiet Gold:

– Miesięczna analiza stanu kotła

– Diagnostyka błędów

Zakres dostaw

  • Zawarte w pakietach Silver i Gold:

– Instalacja przemysłowej bramki polowej PC wewnątrz szafy sterowniczej kotła, wraz z powiązanym okablowaniem (cały sprzęt dostarczony przez Alfa Laval).

– Konfiguracja dostępu do platformy Alfa Laval Internet of Things (ALIoT), która umożliwi zdalne monitorowanie systemu kotłowego

 

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

Alfa Laval Aalborg Digital Services kontakt:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Alfa Laval Aalborg Digital Services, skontaktuj się z nami: marine.poland@alfalaval.com

Powiązane treści: