Świadome wykorzystanie odnawialnej energii słonecznej dla zapewnienia bezpiecznej przyszłości

Zbliżający się koniec roku jest dla nas okazją do złożenia serdecznych podziękowań za dobrą współpracę w tym trudnym dla wszystkich czasie pełnym nowych wyzwań, z którymi w wielu przypadkach zetknęliśmy się po raz pierwszy. Pozytywną stroną zdobytego doświadczenia jest możliwość odpowiedniego przygotowania się na podjęcie nowych wspólnych zadań w roku 2021. Dzięki naszej współpracy jesteśmy w stanie razem osiągnąć sukcesy oparte na odpowiedzialnym wzroście.

Odnawialne żródła energii takie jak energia słoneczna i wiatrowa to nasza przyszłość. Musimy jednak pamiętać, że kiedy słońce nie świeci a wiatr nie wieje, energia nie jest wytwarzana. Wymienniki ciepła Alfa Laval umożliwiają zamianę energii elektrycznej z elektrowni słonecznych i wiatrowych na energię cieplną… przechowuj ją… a następnie w razie potrzeby zamieniają ją z powrotem w energię elektryczną. Dbamy o świadome wykorzystanie odnawialnych zasobów i bezpieczną przyszłość kolejnych pokoleń. 

Bezpiecznych, wypełnionych słoneczną energią Świąt oraz pomyślnego 2021 roku

Alfa Laval przyczynia się do realizacji Globalnych Celów

SDG_Wheel_150x150.png

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła 17 celów zrównoważonego rozwoju na rok 2030, znanych jako cele globalne, do których osiągnięcia zobowiązali się światowi przywódcy. Osiągnięcie tych celów zależy od nas wszystkich.

 

>  Dowiedz się, w jaki sposób firma Alfa Laval przyczynia się do realizacji Celów Globalnych.