Przetwórstwo trzciny

Alfa Laval dostarcza zaawansowane rozwiązania do podgrzewania soku surowego, soków wapiennych i innych płynów zawierających włókna, podgrzewania soku klarowanego, podgrzewania i chłodzenia syropów, melasy i innych płynów o wysokiej lepkości, odwadniania mułu cukrowego z dna odstojnika cukru, odparowywania i kondensacji.

Cane processing 640x360

Alfa Laval dostarcza zaawansowane rozwiązania do podgrzewania soków surowych, soków wapiennych i innych płynów zawierających włókna, podgrzewania soków klarowanych, podgrzewania i chłodzenia syropów, melasy i innych płynów o wysokiej lepkości, rozwiązania do odparowywania i kondensacji.

Surowe soki, soki przecierowe i inne płyny zawierające włókna

Płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval WideGap są szczególnie efektywnym rozwiązaniem do ogrzewania cieczy zawierających włókna. Jako medium grzewcze mogą być stosowane ciecze, para lub pary o niskim ciśnieniu. Opary z patelni lub opary z ostatniego odparowania są tradycyjnie uważane za ciepło odpadowe, ale wymiennik ciepła WideGap wykorzystuje tę energię. Dzięki temu bardziej wartościowe źródła ciepła można wykorzystać do innych celów, na przykład do produkcji energii elektrycznej, która może być dostarczana do sieci krajowej.

Sok klarowany

W cukrowniach, standardowe płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval są wysoce efektywnym sposobem ogrzewania sklarowanego soku, wykorzystując jako źródło ciepła skropliny i kondensat z parowników. Zmniejsza to zużycie energii i maksymalizuje wydajność parowników.

Odparowywanie

W cukrowniach trzcinowych, parowniki płytowe AlfaVap mogą być instalowane jako kompletne efekty odparowania lub jako urządzenia wspomagające istniejące parowniki Roberta. Niewielki ciężar, zwarta budowa i uniwersalność konstrukcji AlfaVap umożliwiają montaż praktycznie w dowolnym miejscu w celu zwiększenia wydajności parowania istniejącej instalacji.

Błoto cukrowe z dna klarownika

Wirówki dekantacyjne Alfa Laval stanowią skuteczną alternatywę dla tradycyjnego obrotowego filtra próżniowego do odwadniania błota cukrowego z dna odstojnika cukru. Zmniejsza to zużycie energii, zapewnia większą suchość placka i zmniejsza straty cukru.

Syropy, melasy i inne ciecze o wysokiej lepkości

Standardowe płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval zapewniają efektywne ogrzewanie i chłodzenie cieczy o wysokiej lepkości. Dostarczamy również pompy krzywkowe, które są solidne i trwałe, nawet w przypadku pracy z mediami ściernymi zawierającymi kryształy.

Kondensacja

Skraplacz płytowy AlfaCond, idealny jako skraplacz próżniowy, utrzymuje kondensat oddzielony od czynników chłodzących. Ponieważ przepisy dotyczące oczyszczania ścieków stają się coraz bardziej rygorystyczne, skraplacz ten staje się idealnym rozwiązaniem dla instalacji, w których tradycyjnie stosowano skraplacze barometryczne.

Najcześciej zadawane pytania

Jakie są najcześciej zadawane przez naszych Klientów pytania? Niektóre odpowiedzi mogą Ciebie zadziwić.

Najczęściej zadawane pytania