Przetwórstwo buraków cukrowych

Produkcja i rafinacja cukru wymaga ciągłego przekazywania ciepła do i z różnych strumieni soku, od pierwszego soku do końcowej melasy. Odzyskanie większej ilości ciepła z procesów może pomóc w zmniejszeniu zużycia energii i obniżeniu kosztów produkcji.

Beet processing 640x360

Alfa Laval dostarcza zaawansowane rozwiązania do podgrzewania soków surowych, soków wapiennych i innych płynów zawierających włókna, podgrzewania soków klarowanych, podgrzewania i chłodzenia syropów, melasy i innych płynów o wysokiej lepkości, rozwiązania do odparowywania i kondensacji.

Surowe soki, soki przecierowe i inne płyny zawierające włókna

Produkty Alfa Lava, pomagając odzyskać więcej ciepła z procesów technologicznych, przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej w cukrowni. W przypadku cieczy zawierających włókna, szczególnie efektywne są płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval WideGap.

Jako medium grzewcze można wykorzystać ciecz, parę wodną lub parę o niskim ciśnieniu. Opary z patelni lub opary z ostatniego efektu parowania są tradycyjnie uważane za ciepło odpadowe, ale wymiennik ciepła WideGap wykorzystuje tę energię. Dzięki temu bardziej wartościowe źródła ciepła można wykorzystać do innych celów, takich jak produkcja energii elektrycznej, która może być dostarczana do sieci krajowej, lub gorącej wody do wykorzystania w lokalnej sieci ciepłowniczej.

Sok klarowany

Efektywnym rozwiązaniem jest zastosowanie standardowych płytowych wymienników ciepła Alfa Laval do podgrzewania sklarowanego soku, wykorzystując jako źródło ciepła upusty pary i kondensat z parowników.

Zmniejsza to zużycie energii i maksymalizuje wydajność parowników.

Odparowywanie

W cukrowniach buraczanych, parownik płytowy AlfaVap może być instalowany jako urządzenie wspomagające istniejące parowniki Roberta. Niewielki ciężar, zwarta budowa i uniwersalność konstrukcji AlfaVap umożliwiają zamontowanie jej praktycznie w dowolnym miejscu w celu zwiększenia wydajności odparowania istniejącej instalacji. W zależności od wydajności, jednostki AlfaVap mogą być również stosowane jako kompletny efekt odparowania.

Syropy, melasa i inne ciecze o wysokiej lepkości 

Standardowe płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval zapewniają efektywne ogrzewanie i chłodzenie cieczy o wysokiej lepkości. Dostarczamy również pompy krzywkowe, które są solidne i trwałe, nawet w przypadku pracy z mediami ściernymi zawierającymi kryształy.

Kondensacja

Skraplacz płytowy AlfaCond, idealny jako skraplacz próżniowy, utrzymuje kondensat oddzielony od czynników chłodzących. Ponieważ przepisy dotyczące oczyszczania ścieków stają się coraz bardziej rygorystyczne, skraplacz ten staje się idealnym rozwiązaniem dla instalacji, w których tradycyjnie stosowano skraplacze barometryczne.

Najcześciej zadawane pytania

Jakie są najcześciej zadawane przez naszych Klientów pytania? Niektóre odpowiedzi mogą Ciebie zadziwić.

Najczęściej zadawane pytania