Produkcja cukru

Produkcja cukru i rafinacja odbywa się poprzez ciągłą wymianę ciepła pomiędzy przepływami różnych soków - od pierwszego soku a kończąc na melasie. Ekonomika produkcji cukru zależy od kosztów energii. Sprawność cieplna płytowych wymienników ciepła Alfa Laval WideGap i płytowych wyparek pozwala producentom cukru zmaksymalizować jakość produktu i ograniczyć koszty eksploatacji i energii.

Sugar production 640 x 360

Wiedza technologiczna

Alfa Laval posiada ponad 40-letnie doświadczenie w zaspokajaniu potrzeb przemysłu cukrowniczego, we wszystkich procesach wymiany ciepła i odzysku.

Zaawansowane technologicznie wymienniki ciepła i wiedza technologiczna

Instalacja płytowych wymienników ciepła Alfa Laval jest bardzo skutecznym sposobem na zmniejszenie zużycia energii w zakładzie cukrowniczym. Oferujemy wymienniki ciepła dla różnych procesów ogrzewania i chłodzenia, w tym płytowe wymienniki ciepła WideGap dla soków cukrowych zawierających włókna, standardowe płytowych wymienników ciepła dla soku klarowanego, syropu i melasy, wyparki AlfaVap i skraplacze AlfaCond.

Mimo, że płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval stosowane do produkcji cukru są znacznie mniejsze niż jednostki płaszczowo-rurowe, to ich sprawność cieplna jest 200-300% wyższa. W związku z tym korzyści finansowe z każdą kampanią są coraz większe.

Oprócz skręcany wymienników ciepła Alfa Laval dla przemysłu cukrowniczego oferuje energooszczędne wirówki i rotacyjne pompy krzywkowe.