Produkcja wina i wyrobów alkoholowych

Alfa Laval oferuje szeroką gamę technologii, rozwiązań i urządzeń, które producenci wina i gorzelni na całym świecie wykorzystują w procesach produkcyjnych. Należą do nich ekstrakcja, zatężanie przez odparowanie, obróbka cieplna, filtracja z przepływem krzyżowym, stabilizacja, ogrzewanie i chłodzenie oraz odzysk i klarowanie przez separację odśrodkową. Alfa Laval dostarcza również rozwiązania dla dozowania, mieszania i mycia zbiorników, a także nalewania i pakowania.

Wine and distilled alcoholic beverages production 640x360

Delikatna równowaga

W produkcji wina i napojów destylowanych ważne jest połączenie doświadczenia wykwalifikowanych pracowników i delikatnej, specjalistycznej sztuki. Dostarczanie rozwiązań, które są równie atrakcyjne dla wszystkich, którzy przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu jest pewnym elementem swobody w kształtowaniu produktów.

Alfa Laval oferuje szeroką gamę technologii, rozwiązań i urządzeń, które umożliwiają producentom sprawowanie pełnej kontroli, aby uzyskać maksymalną elastyczność, skalowalność i niezawodność, efektywność energetyczną i czas pracy, a także osiągnąć zwrot z inwestycji podczas całego życia urządzeń.

Do produkcji whisky i wódki, Alfa Laval oferuje wymienniki ciepła, które zawierają chłodnice zacieru, chłodnice dla zbiorników fermentacyjnych, skraplacze etanolu i reboilery, a także wyparki do zatężania wywaru.

Rozwiązania Alfa Laval obejmują:

  • Efektywne energetycznie wymienniki ciepła
  • Systemy pasteryzacji i ogrzewania / chłodzenia
  • Systemy filtracji membranowej
  • Urządzenia dla sterowania przepływami
  • Wirówki odśrodkowe i dekantacyjne
  • Moduły mieszania cieczy i proszków
  • Kluczowe systemy do montażu w zbiornikach, w tym urządzenia do mycia
  • Nalewaczki typu bag-in-box oraz systemy pakujące
  • Kotły
  • Konkretne rozwiązania do oczyszczania odpadów