Młyny papiernicze

Do produkcji papieru wymagane są olbrzymie ilości energii w postaci ciepła i elektryczności. Zaprojektowane dla procesów produkcji papieru, od odpowietrzania do powlekania, uszczelkowe wymienniki ciepła Alfa Laval, urządzenia z zakresu technologii oddzielania i przepływów pozwalają podwyższyć niezawodność, odzysk ciepła, zredukować koszty i zwiększyć produktywność.

Paper bleaching plant 640x360

Podwyższając efektywność produkcji w zakładzie papierniczym

Każda papiernia jest wyjątkowa, i przed każdą z nich stoi wiele wyzwań. Jednym z nich jest kwestia, jak utrzymać rentowność zakładu pomimo rosnących kosztów robocizny, masy celulozowej i energii, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej wydajności zakładu i jakości produktu.

Maksymalne wykorzystanie surowców przy zmniejszeniu zużycia energii i wody oraz przy zachowaniu charakterystyki produktów końcowych wymaga wiedzy procesowej, a także odpowiednich technologii, sprzętu i usług. Alfa Laval rozumie potrzeby zakładów produkcyjnych i wie jak osiągnąć założone cele.

Podwyższanie efektywności energetycznej

Energia stanowi do 30 procent kosztów produkcji papieru. Nic więc dziwnego, że w tych zakładach kwestia efektywności energetycznej jest bardzo ważna. Alfa Laval oferuje szeroką gamę rozwiązań optymalizujących zużycie energii w papierniach. Poprawiają one jakość, produktywność i niezawodność, a jednocześnie zapewniają oszczędności.

Media zawierające włókna - to już nie problem

Media procesowe, zawierające włókna? To już nie stanowi problemu. Nie ma znaczenia, czy ciecze procesowe zawierają włókna i inne cząstki stałe. Urządzenia Alfa Laval do wymiany ciepła, oddzielania i sterowania przepływami są dostosowane do pracy z cieczami zawierającymi włókna i cząstkami stałymi, zapewniając wysoką sprawność wymiany cieplną i maksymalny odzysk ciepła. Do innych korzyści należą: niski koszt instalacji, eksploatacji i konserwacji, jak również pełny dostęp do obu stron płyt, co zapewnia łatwe, ale dokładne mycie, jeśli okaże się to konieczne.

Wyższa produktywność dzięki efektywnemu suszeniu

Systemy wyparne i kondensacji mają kluczowe znaczenie dla maksymalizacji produktywności i zminimalizowania zużycia energii. Kompaktowe, wydajne i niezawodne wymienniki ciepła Alfa Laval są szeroko stosowane w tych systemach. Aby spełnić wymagania w zakresie zastosowań wysokotemperaturowych i / lub wysokociśnieniowych, Alfa Laval oferuje szeroką gamę wytrzymałych wymienników ciepła, w tym uszczelkowe, kasetowe i całkowicie spawane.

Efektywna gospodarka ściekowa

Przetwarzanie dużych ilości ścieków i pozostałych odpadów stanowi wyzwanie dla wielu zakładów. Alfa Laval oferuje kompletne spektrum urządzeń do osadów ściekowych, które pozwala zmniejszyć wpływ na środowisko i zwiększyć oszczędności energii. Dla oczyszczania ścieków przeznaczone są systemy membranowe MBR, SBR, wymienniki ciepła i urządzenia do trzeciego stopnia oczyszczania z wykorzystaniem membran lub tkanin filtracyjnych. W procesie przeróbki osadów Alfa Laval oferuje pełną gamę urządzeń do zagęszczania i odwadniania.

Grow your pulp mill profits with more efficient separation

Alfa Laval offers pulp mills a wide range of solutions for extraction of by-products and recovery of process chemicals. Our separation equipment brings you benefits such as high yield, high product quality, low operating costs and compact installations.


Learn how Alfa Laval's separation solutions can improve your bottom line

Podwyższaj opłacalność procesów

Waste heat recoveryInwestycje w odzysk ciepła odpadowego są często bardzo opłacalne., Standardowy czas zwrotu wynosi krócej niż jeden rok.

Odzysk ciepła odpadowego

Industrial water and waste treatment

Industrial water and waste solutionsAlfa Laval offers a variety of solutions for on-site water and waste treatment plus recovery of water, heat and also products from your process.

Learn more about our Industrial water and waste treatment solutions