Silniki spalinowe i transport

Zaawansowane produkty i rozwiązania Alfa Laval w zakresie transferu ciepła, filtracji i separacji zapewniają wydajną pracę silników przy najniższych kosztach cyklu życia i minimalnym wpływie na środowisko. Zdolność Alfa Laval do zintegrowania tych technologii z silnikiem, indywidualnie lub w połączeniu ze sobą, daje w rezultacie wysoki poziom zwartości i niskiej wagi.

Engine and transport Truck 640x360

We  supply these technologies to engine manufacturers working in many markets around the world, to help provide reliable, high performing diesel and gas engines to their mining, railway, marine, power generation and industrial customers.

We offer a broader array of products and application expertise for cooling, filtration and crankcase gas cleaning of diesel and gas engines. 

Our products increase your engine’s performance by:

  • Extending engine lifetime
  • Extending oil lifetime
  • Eliminating filter cartridge disposal
  • Improving cooling efficiency
  • Reducing unnecessary engine loading
  • Reducing crankcase emissions