Obróbka odpadów zaolejonych

Chroń lepiej środowisko i odzyskuj paliwo dzięki rozwiązaniom Alfa Laval do oczyszczania odpadów zaolejonych, które skutecznie oddzielają wodę, olej i ciała stałe.

Oily waste treatment

Chroń lepiej środowisko i odzyskuj paliwo dzięki rozwiązaniom Alfa Laval do oczyszczania odpadów zaolejonych, które skutecznie oddzielają wodę i olej

  • Systemy PureBilge i PureDry pozwalają zmniejszyć znacznie objętość osadów w bezpieczny sposób
  • Zaolejona woda może być czyszczona do mniej niż 15 ppm
  • Paliwo z odpadów może być poddane recyklingowi i kierowane do głównego silnika i / lub innych zastosowań
Zintegrowane rozwiązania Alfa Laval do oczyszczania osadów ściekowych i wody zęzowej pozwalają osuszać zaolejone odpady na statkach - niezależnie od tego, czy pochodzą z paliwa, czy z wody zęzowej. Dzięki skutecznemu usuwaniu zanieczyszczeń powodują, że odpady olejowe są oczyszczane przed wyładowaniem ich ze statku lub ponownie wykorzystywane jako olej opałowy, co pomaga w ekonomicznej eksploatacji i zmniejsza wpływ na środowisko.