Obróbka odpadów zaolejonych

Zmaksymalizuj ochronę środowiska, zachowaj zgodność z przepisami i odzyskaj straty paliwa dzięki rozwiązaniom Alfa Laval do oczyszczania odpadów zaolejonych, takim jak separacja wody zaolejonej (OWS), które skutecznie oddzielają wodę, olej i ciała stałe od szlamu. Zintegrowane rozwiązania Alfa Laval do oczyszczania szlamu i wody zęzowej osuszają strumienie odpadów zaolejonych na statkach - niezależnie od tego, czy pochodzą one z paliwa, czy z wody zęzowej.

Oily waste treatment

Zmaksymalizuj ochronę środowiska i odzyskaj straty paliwa dzięki rozwiązaniom Alfa Laval do oczyszczania ścieków zaolejonych

  • PureBilge i PureDry znacznie zmniejszają objętość szlamu w bezpieczny sposób.
  • Zaolejona woda może być oczyszczona do poziomu poniżej 15 ppm
  • Brak filtrów i chemikaliów dzięki unikalnemu rozwiązaniu separacji odśrodkowej
  • Paliwo zawarte w szlamie może być ponownie wykorzystane w silniku głównym i/lub do innych celów.

Rozwiązania Alfa Laval do oczyszczania ścieków zaolejonych:

  • Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i oczyszczanie odpadów zaolejonych w celu odprowadzenia ich za burtę lub ponownego wytworzenia jako oleju opałowego
  • Umożliwiają ekonomiczną eksploatację
  • Ograniczają wpływ na środowisko